Korporatsioon Vironia 1900-2000

Juriidiline värk läheb siia. Siin näiteks toonitame, et Vironial on kirjanduslik omandiõigus.


Dedication

Alljärgnev on alb2000 toimkonna selle peatüki planeerimise märkmestik. Seda märkmestikku summutatakse kilede valmistamise ajal. (The following is alb2000 editorial-team planning material. This material will be suppressed when alb2000 goes to press.)

KVALITEEDIKONTROLLID: 
!_{oschihalejev} kontrolligu keelt 
__TEHTUD<20001006T235959Z
  __{tkarmo} kuulis tema ettepanekud, tegi muudatuse
    * ex ((__TSITAAT))mõtte loojatele((/__TSITAAT))
    * ad ((__TSITAAT))aadete kujundatele((/__TSITAAT))

Ülaltoodu on alb2000 toimkonna selle peatüki planeerimise märkmestik. Seda märkmestikku summutatakse plaatide valmistamise ajal. (The foregoing is alb2000 editorial-team planning material. This material will be suppressed when alb2000 goes to press.)

Vironia aadete kujundajatele; Vironia Vabadussõja sangaritele; Vironia traditsioonide hoidjatele; Vironia noorusele akadeemiliseks eduks, ausaks võitluseks Eesti vabaduse kindlustamiseks, Vironia kestvaks õitsenguks.

Table of Contents
[TRÜK=100%] Saateks
A. Teretuseks
1. :-( [TRÜK=100%] Ei Su Hoidja Tuku ...
2. :-( [TRÜK=100%] Vanema Põlve Läkitus: Ave, O Socii ...
B.1a. Riia vaim: Vironia tsaarikotka varjul
3. [TRÜK=0%] Millises ühiskonnas sündis Vironia? Edgar Saks
4. [TRÜK=0%] Nii algas Vironia eelajalugu Karl Ipsberg
5. [TRÜK=30%] Korp! Vironia kujunemise ja saamise aeg 1891.-99. a. Oskar Amberg
6. [TRÜK=50%] Korp! Vironia kinnitamine ja avalik ülesastumine värvides Oskar Amberg
Ettevalmistused 1900. a. kevadsemestril
Kinnitamine 1900. a. sügissemestril
Edaspidine organisatoorne töö 1900. a. sügissemestril
Tagasivaade ja hinnang
7. [TRÜK=0%] Päikest ja varju: momente noore Vironia korporatiivses elus Eduard Eerme
1905. a. revolutsioon ja selle järellainetus
Edusamme omavahelises elus
Tagasiminekuid omavahelises elus
Suhted Eestiga
Suhted teiste üliõilasorganisatsioonidega
1909. a. pereheitmine
8. :-( [TRÜK=0%] Vironia palge ja vaimu väljakujunemine 1901-05 Oskar Amberg
9. [TRÜK=0%] Vironia mentaliteedi kujunemine kuni a. 1905 Edgar Saks
Burshikositeet
Keel, rahvus ja meelsus
Omavaheline kultuuriline tegevus
Raamatukogu
Kokkuvõttes
10. :-( [TRÜK=0%] Kommerssidest Eduard Eerme
11. :-( [TRÜK=0%] Aukohtust Eduard Eerme
12. :-( [TRÜK=0%] Kuidas ma Riiga saabusin Eduard Eerme
B.1b. Vironuseid tsaarikotka varjul
13. [TRÜK=0%] Õpingud (A): Algsamme Riia Polütehnikumi keemiateaduskonnas Ferdinand Mitt
14. [TRÜK=0%] Õpingud (B): Õppetunde, õppejõude Riia Polütehnikumi ehitusinseneri-teaduskonnas Johannes Lenzius
15. [TRÜK=0%] Õpingud (C): Agronoomiapraktikume Riia Polütehnikumi Peterhofi mõisas Eduard Eerme
16. :-( [TRÜK=100%] Õpingud (D): Riia polütehnikumi arhitektuuri osakonnad mõned professord Hanno Kompus
17. [TRÜK=100%] Vironia panus Eesti majandus- ja kultuurielus kuni Esimese maailmasõjani Oskar Amberg
18. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (A): Vil! Karl Ipsberg
19. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (B): Vil! Richard Mitt
20. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (C): Vil! Ferdinand Mitt
21. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (D): Vil! Ernst Enno
B.2a. Omal maal: Vironia Eesti Vabariigis 1939.a. sügiseni
22. [TRÜK=0%] Mälestusi EKL-i asutamisest 1915. a. Hanno Kompus
23. [TRÜK=100%] Uue korra sünnivalud Riias, Moskvas, Riias, frondil Toimetus
24. [TRÜK=100%] Konvendi areng Tartus 1920-39 Toimetus
Materiaalne alus
Rebaste kasvatus
Argipäev
Muusikaelu
Sporditegevus
Välissuhted
Peopäevi
25. [TRÜK=100%] Konvendi Rajamine Tallinnas
26. [TRÜK=0%] Arhiivindus (A): Aruanne korraldustöödest 1900-30 Edgar Saks
Arhivaalide kogumine
Arhivaalide köitmine ja parandamine
Arhiivi üldnimistu
KONVENDI ARHIIVI KARTOTEEGI koostamine
B.2b. Vironuseid Eesti Vabariigis 1939.a. sügiseni
27. [TRÜK=100%] Viroonlased Vabadussõjas Nikolai Viitak
Viroonlaste osad sõjategevuses
Panuse hinnang
28. [TRÜK=0%] Soomusrongiga Tartusse ja kaugemale Hans Saar
Sõtta siirdumas
Tartusse-Elva
Petserimaale ja Põhja-Lätisse; "Landeswehr'i sõda"
29. [TRÜK=0%] Võrust ratsapolguga Jakobstadti Boris Leeman
30. [TRÜK=100%] Kuuskümmend aastat tagasi Karjalasse Ants Elken
31. :-( [TRÜK=0%] Õpingud (F): Tudengina Tartu õigusteadlaste seas mõned professord
32. :-( [TRÜK=0%] Õpingud (E): Ametis Tartu ülikooli piimainstituudis
33. [TRÜK=50%] Õpingud (G): Tallinna tudengipõlvest Aadu Ritso
Eesti Vabariigi Tallinna Tehnikainstituuti (hiljem Tehnikaülikooli) astumine
Õppetöö ja materiaalne baas
Tööstuspraktika, muuseas Riigi Ringhäälingus
Hetki minu elust korp! Vironias
Hinnang
34. :-( [TRÜK=0%] Vironia Panganduses
35. [TRÜK=0%] Elatud, saavutatud (E): vil! Eduard Aule ja tema järeltulijad Eerme ja toimetus
36. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (F): Vil! Oskar Amberg
37. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (G): Vil! Hanno Kompus
38. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (H): Vil! Konrad Mauritz
39. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (I): Vil! prof Hugo Kaho
B.3a. Prooviaastad: Vironia Teises maailmasõjas, okupatsioonis ja paguluses
40. [TRÜK=100%] Põranda alla okupeeritud Eestis Aadu Ritso
Vironia avalikkude struktuuride mahasurumine
Vironia ebaametlik tegevus okupeeritud Eestis
41. [TRÜK=100%] Varemetest: Saksamaa koondise areng Toimetus
Eelajalugu; koondise rajamine
Edaspidine areng
42. [TRÜK=100%] Üle Läänemere: Rootsi Koondise Areng Heldur Ester
Esimene Aastakümmend:
Hilisemad pagulusaastad
43. [TRÜK=100%] Üle Põhjamere: Suurbritannia Koondise Areng ja Lõpp Toimetus
44. :-( [TRÜK=100%] Üle Atlandi (A): Montréali koondise areng
45. [TRÜK=100%] Üle Atlandi (B): Toronto Koondise Areng xxxx xxxx
Rajamise eeltöödest 1968. a. eluvnemiseni
Toronto koondise tekkimine ja areng külma sõja algaastail
Isikud, voolud, saavutused külma sõja hiljemas faasis
Kokkuvõte
46. [TRÜK=100%] Üle Atlandi (C): USA Idaranniku koondise areng Toimetus
47. [TRÜK=100%] Üle Atlandi (D): Ühendriikide Lääneranniku Toimetus
48. [TRÜK=100%] Üle soojemate hoovuste: Austraalia koondise areng Aavo Aavelaid
Eelajalugu, asutamine, kodukorra kinnitamine
Edaspidine areng
49. [TRÜK=100%] Aina edasi: viroonlased mujal paguluses Toimetus
50. :-( [TRÜK=100%] Karjala Osakond
51. [TRÜK=100%] Balti Rahvaste Kommerss Olgred Aule
Koondumine Välismaal
Balti Rahvaste Kommersside Algus
Kolmkümmend aastat Heidelbergi kommersse
«Heidelbergi ring»; ühised kommerssid kolmes riigis
Ühiste kommersside minevik ja tulevik
B.3b. Vironuseid Teises maailmasõjas, okupatsioonis ja paguluses
52. :-( [TRÜK=0%] Molotov-Ribbentropi Aastakümnete Ohvrid Kokkuvõttes
53. [TRÜK=0%] Ühe sangari mälestuseks: Heino Õunapuu in memoriam Edgar V Saks
54. [TRÜK=0%] Märkmeid Münchenis veedetud ajavahemikust Leo Kuus
55. :-( [TRÜK=0%] Kui Kivisild Õhku Lasti
56. [TRÜK=100%] Ühtehoid aitas ellu jääda Arnol-Karl Rammo
57. [TRÜK=50%] ENSV-st NSVL-i tagalasse ja tagasi
NSVL-Saksamaa sõja esimesed kajastused Eestis
Mobiliseerituna
Venemaa tagalasse
Ehituspataljonis
Kolhoosides 1942 aasta märtsist kuni 1943 aasta jõuludeni
Moskvasse, Moskvasse
Enda sisseseadmine Tallinnas; kaasviroonuste suhtumine rezhiimi
Onu ning teiste viroonuste arreteerimised; poliitilised tuuled
Minu töö ja õpingud
Teiste viroonuste saavutused okupeeritud Eestis
58. :-( [TRÜK=0%] Minu Läänemere Retk Jüri Elken
59. :-( [TRÜK=0%] Tshehhoslovakkia Päevik 3. V - 16. VI 1945
60. :-( [TRÜK=0%] Sõavangina Venemaal
61. [TRÜK=100%] Eestikeelsed saated Hispaania Rahvusliku Raadio juures Leo Kuus
62. [TRÜK=50%] Arvo Lainvee ning ema Helmi sõnumeid sundasumiselt Toimetus
22. juulil 1946. a.: Lühike teretus
28. juulil 1946. a.: Suvine töö raudteeliinidel
21. oktoobril 1946. a.: Mälestusi "eksamineerijatest"; vene keele õpinguid
19. detsembril 1946. a.: Mälestusi "tuberkuloosist" ja muudest politseiasjadest; talve algus
27. mail 1947. a.: Elu müürseppade brigaadis
1. juunil 1947. a.: Edasi müürseppade brigaadis
12. juulil 1947. a.: Raske õnnetus müürseppade brigaadis
26. augustil 1947. a.: Paremates tingimustes auto-remont töökojas
9. novembril 1947. a.: "Onu Suurvee 47. sünnipäeva" tervitus
28. detsembril 1947. a.: Erialaliste raamatute saabumine Aadu Ritsolt
13. juunil 1948. a.: Edu mehaanika eriala selgeksõppimisel
22. augustil 1948. a.: Mehaanika ametis täis aasta
11. aprillil 1949. a.: Ema teatab, et "kaugemale sõitnud"
4. märtsil 1952. a.: Ema esitab abipalve
Toimetuse lisa: Arvo ja Helmi Lainvee edaspidine elutee
63. :-( [TRÜK=0%] Viroonlaste elust rubla-ajal
64. [TRÜK=100%] Alexander Jenase väljatoomine Hiinast Toimetus
65. :-| [TRÜK=100%] Paguluse Vironia suuremad mured, suuremad rõõmud Toimetus
66. [TRÜK=0%] "Moero"-st Waldorf-Astoriasse Henry Tekkel
Euroopaga hüvastijätt
Uuel maailmal jalad alla
67. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (J): Vil! Karl Selter
68. [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (K): Vil! Rudolf Jalakas Heldur Ester
69. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (L): Vil! Harald Perten
70. :-( [TRÜK=0%] Elatud, Saavutatud (M): Vil! Roman Toi
B.4a. Uus algus: Vironia postkommunistlikus ühiskonnas
71. [TRÜK=100%] Vironia taastamine Eestis Toimetuse-autorite kolleegium
Juriidiliste struktuuride kordapanemine
Materiaalsete struktuuride kordapanemine Tallinnas
72. [TRÜK=20%] Kuidas saadi tagasi Vironia kinnisvara Tartus Leo Õispuu
Tagastamise seaduste poolne eeldus
Vironia vara tagastamise protsess kronoloogilises järjekorras
Hoonete (kiire) tagastamise vastu suunatud asjaolud ja Vironia tegevus
Uus rektor ja uued seisukohad
Tegevus ministeeriumide tasandil
Hoonete üleandmise pidurdamine seoses katlamaja haldamise probleemiga
Hoonete vastuvõtmise vormistamine
Maakrundi väljamõõtmine ja kinnistamine
73. [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (A): Tartu Gert Schultz
74. [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (B): Tallinn Niilo Hein
75. [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (C): Saksamaa Toimetus
76. [TRÜK=100%] Piirkonnad profiilis (D): Rootsi Heldur Ester, Harald Nurk, toimetus
77. [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (E): Montréal Toimetus
78. [TRÜK=100%] Piirkonnad profiilis (F): Toronto Toimetus
79. [TRÜK=100%] Piirkonnad profiilis (G): USA idarannik Toimetus, Karl Pärl Jr.
80. [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (H): USA läänerannik Toimetus, Mati Otsmaa
81. :-( [TRÜK=100%] Piirkonnad Profiilis (I): Austraalia
82. [TRÜK=0%] Sajandi Juubelipidustused Toimetus
Suvepidustused Eestis
Aastapäeva pidustused Torontos
Aastapäeva pidustused Eestis
83. [TRÜK=0%] Albert ja Alice Tattari Fond Peeter Põldre ja Toimetus
84. [TRÜK=0%] Arhiivindus (B): Arhiivinduse hetkeseis sajandivahetusel Toimetus
Mis on alles jäänud E. V. Saksa 1932-33. a. korraldustöödest?
Milline peab olema Vironia arhiivindus eelseisval sajandil?
B.4b. Vironuseid postkommunistlikus ühiskonnas
85. [TRÜK=0%] Vironia insenerid Kanadas Arne Randsalu
86. [TRÜK=0%] Arstid ja psühholoogid Vironia Toronto koondises Ants Toi
87. :-( [TRÜK=0%] Vironia juristid Kanadas
88. [TRÜK=0%] Vironia arhitektid Kanadas Ants Elken
89. [TRÜK=50%] Mälestuskilde Musta Lindi Päevade tegevusest Markus Hess
90. [TRÜK=20%] Memento Liit, Memento Tallinna Ühendus ja ERRB Leo Õispuu
Memento Liit
Memento Tallinna Ühendus
ERRB
C. Vironia teaduses ja kultuuris
91. [TRÜK=100%] Krüptoloogia--mis see on? Nicolai Liventhal
Krüptoloogia iseloomu ja ajaloo üldjooni
Krüptoloogia riikide saatuste kujunemisel
92. [TRÜK=100%] Tuumajõujaamade ohtustehnika Heiki Tamm
Sissejuhatuseks
Kuidas saavutatakse ohutus
Kuidas ohutust mõõdetakse
Reaktorite kroonika
Kuivõrd ohutu on ohutu?
93. [TRÜK=100%] Mälestusi teaduseteelt Erik Kissa
94. [TRÜK=100%] Õigus ja riik Jüri Elken
Õiguskorra üldmõiste
Riigi ülesanded ja riigikord
Õiguskord ja suveräänsuse variante
Õiguskord ja vabaduse säilitamise ülesanne
Kokkuvõttes
95. [TRÜK=100%] Rootsi suhetest Eeestiga 1918-40 Andres Küng
Soome mõju
Läänemere liit?
Lindhageni ettepanek
Kuidas luua usaldust?
96. [TRÜK=100%] Eesti ülesehitamse probleeme Karl Selter
Välispoliitika
Majandus
Rahvas
97. [TRÜK=100%] Rahvus, identiteet ja muutumine: Jaan Krossi "Keisri hull" Thomas Salumets
98. [TRÜK=100%] Musica sacra Roman Toi
99. [TRÜK=100%] Enda muusikast Omar Daniel
100. :-( [TRÜK=100%] Akadeemilisus
D. Hüvastijätuks s
101. [TRÜK=100%] Üht vana kommet meelde tuletades Leo Kuus
102. [TRÜK=0%] Eelseisvaid ülesandeid Vironia ajaloolastel Toomas Karmo
Pisiasjade olulisus
Konkreetseid küsimusi
Üldhüpotees Riia vaimu tähtusest
103. :-( [TRÜK=0%] Meie Lipukirja Sisu
Lisa 1. Ühiskondlik taust
104. [TRÜK=0%] Millistes ühiskondades on tegutsenud Vironia? Toimetus
Tsaaririik
Eesti Vabariik kuni Molotov-Ribbentrop paktini
Vabariigi mahasurumise aastakümnetel
Eesti Vabariigi taasülesehitamine
105. [TRÜK=0%] Lääneriikide kõrgkoolid ja eestlaste hariduspüüdlused Jüri Daniel
Lääneriikide kõrgkoolide põhijooni
Eestlaste saavutusi lääneriikide kõrgkoolides
106. :-( [TRÜK=0%] Tähelepanekuid Eesti tehniliseest kõrgharidussüsteemist kommunistliku korra lagunemise ajal
Fuufuu
Barrbarr
Lisa 2. Loetelud, tabelid
:-( [TRÜK=0%] Vironia esimese sajandi kroonika punktide näol
:-( [TRÜK=0%] Vironia Pere Esimese Sajandi Üldloetelu
:-( [TRÜK=0%] Vironia esimese sajandi väljaannete kirjeldav bibliograafia
[TRÜK=0%] Allikad
Colophon
List of Tables
1. Suurannetajad