OD AUTORA

Książka niniejsza zawiera strzępy moich wspomnień obejmujących okres 1939 - 1944 r. na Wileńszczyźnie. Spisałem je z myślą, aby wydarzenia tamtych lat ocalić od zapomnienia, zwłaszcza że niektóre z nich pozostałyby nieznane, gdyż tylko ja o nich wiedziałem decydując osobiście o realizacji pewnych postanowień. Mam nadzieję, że wspomnienia te przyczynią się do poznania prawdy o tym okresie.

Wspomnienia me ująłem chronologicznie, a podałem tylko te fakty, które zapadły mi głęboko w sercu i umyśle. Unikałem szczegółowych charakterystyk postaci. Zależało mi raczej na zwięzłym przedstawieniu faktów, które same przemawiają. Podałem jedynie najważniejsze fakty z życia konspiracyjnego z terenu Inspektoratu BC Ziemi Wileńskiej oraz walki Zgrupowania Oddziałów Partyzanckich Armii Krajowej Nr 2 mjra "Węgielnego". Brak w mych wspomnieniach wielkiej polityki, stosunków narodowościowych, religijnych, społecznych i kulturalnych. Zostawiam te dziedziny historykom i politykom.

Zgadzam się z góry z zarzutem, że niektóre fragmenty mych wspomnień są niekompletne. Pisałem je po trzydziestu latach od zakończenia działań konspiracyjnych i walk partyzanckich. Dlatego proszę czytelników o wybaczenie, że nie wszystkie szczegóły tamtych wydarzeń przetrwały w mojej pamięci.

Jeśli "Wspomnienia" przyczynią się w jakimś stopniu do opracowania całości historii walk na Wileńszczyźnie w okresie II Wojny Światowej, będę uważał, że spełniłem swą rolę.

Mieczysław Potocki "Węgielny"

 

OKRES OD 1 WRZEŚNIA 1939r. DO KWIETNIA 1940r.

OKRES OD MAJA 1940r. DO 22 CZERWCA 1941r.

OKRES OD LIPCA 1941r. DO PAŹDZIERNIKA 1943r.

OKRES OD LISTOPADA 1942r.DO STYCZNIA 1944r.

OKRES OD LUTEGO 1944r. DO MAJA 1944r.

OKRES OD MAJA DO LIPCA 1944r.

 

Powyższe wspomnienia zostały udostępnione w wersji opracowanej w Suplemencie nr 12 Wileńskiego Przekazu z 1996 roku przez Longina Tomaszewskiego.

Do strony głównej