Albumi formaat ja tekstiline sisu?

Versiooni kontroll,
juhiseid nende HTML lehekülgede kasutamiseks,
ja/või muud sarnast
Saateks
[esimaterjal: rooma numbritega leheküljed]

[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA A :: SISSEJUHATAV MATERJAL"]

A: TERETAMISEKS

[illustratsioonilehekülg: Vironia vapp]
[lehekülg 001]


Ei Su Hoidja Tuku . . .
[lehekülg 002]

[illustratsioonilehekülg: lipukiri]
[lekekülg 003]

[illustratsioonilehekülg: lipulaul]
[lehekülg 004]

Vanema põlve läkitus: "Ave, o socii . . ."
[lehekülg 005]

Tervitusi[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA B :: AJALOOLINE MATERJAL :: ALBUMI LÕVIOSA"]

B: VIRONIA AJALOOS

[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"Osa B.0 :: üldine taust (mitte Vironia)"]

B.0: AJALISE-RUUMILISE KONTEKSTI RELJEEFE

Eesti Rahva Aastasadade Pisikroonika


Eestlaskond ja Kõrgharidus
[hõlmab muuseas teemad
(a) esimesed eestlased Riia polütehnikumis,
(b) eestlased maailma kõrgkoolides maailmasõdade vahel,
(c) eestlased maailma kõrgkoolides,
eriti Kanadas-USAs-Rootsis-Austraalias, pagulusaastail,
(d) eestlased Nõukogude Liidu kõrgkoolides,
(d) eestlased maailma kõrgkoolides postkommunistlikus ajajärgus]

Sajandid Jesuiitide Lahkumisest Interneti Tulekuni:
Tartu Üikooli Areng
[Eestis koostatav essee]

Hetkeseis:
Tartu Ülikool 1999a. Kõrgharidusmaailmas
[vil! Toomas Karmo koostatav essee]

Manu et Mente, Käe ja Mõistusega:
Tallinna Tehnikaülikool

Üliõpilasorganisatsioonide Ajaloolised Juured Euroopas
[siinjuures mõned laused spetsiifiliselt meiega sõpruslepingus
olevate välismaistest organisatsioonidest:
näiteks seletada Soome "osakunta" mõistet,
ja siis nimetada Karjala osakonda;
hoiduda, et siin pakutud materjal ei korduks "Tervituste"
rubriigi alla paigutatud organisatsioonide kirjeldusi]

Üliõpilasorganisatsioonide Teke Eestlaskonnas
[EÜS, EKL, organisatsioonid väljaspool EÜS-i ning EKL-i;
hoiduda, et siin pakutud materjal ei korduks "Tervituste"
rubriigi alla paigutatud organisatsioonide kirjeldusi]


[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"Osa B.1 :: Vironia 1 :: Riia ajajärgu koitmisest peale"]

B.1: RIIA VAIM - VIRONIA TSAARIKOTKA VARJUL

I: DE CORPORATIONE


[illustratsioonilehekülg: Vironia muu kvaasiheraldiline atribuutika:
värvid, deviis, sirkkel]

Vironia Asutamise Eelaeg 1891-1900


Vironia Asutamine 21. XII 1900
Vironia Mõtteviisi Kujunemine 1900-15
II: DE HOMINIBUSQUE

Vil! Eduard Aule
[arvatavasti memuaar, võib-olla autobiograafiline, olemas:
{tkarmo} uurigu Vil!Kogu ning {aritso} kaudu]


Vil! Ernst Enno
Vil! Karl Ipsberg
Vil! Ferdinand Mitt
Vil! Richard Mitt
Viroonlased Eesti Majanduses ja Kultuuris
Esimese Maailmasõjani
[{esaks}, Album 50]


[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"Osa B.2 :: Vironia 2 :: Vabariigi esimese ülesehitamise ajajärgu koitmisest peale"]

B.2: OMAL MAAL - VIRONIA EESTI VABARIIGIS 1939. A. SÜGISENI

I: DE CORPORATIONE

Vironia Moskvas 1915-18


Vironia Vabadussõjas 1918-20
[{nvirro} essee? uus kaart]

Vironia Tartus 1920-25
[{jlaags}-e essee, Album 50]

Sõprusleping Karjala Osakonnaga
[{aelken}; praegu {tkarmo} töölaual]

Vironia Tartus 1930-35
[{kparl}, Üliõpilasleht 1931 ja/või Alb 1918-40]


Vironia Tartus 1935-39
[{rtoi}, Alb 1918-40]

Vironia Tallinnas 19xx-39
[{htamm}, Alb 50]

II: DE HOMINIBUSQUE

Vabadussõda - Kes, Kus, Kuidas


Võrust Ratsapolguga Jacobstadti
Vironia Sõjasangarite Saavutustest
Vabadusristi Liigid ja Vironia
Vabadussõja Mäletsustahvli Teekond Läbi Kaheksa Aastakümne
Mälestuskilde Aastaist 1928-32
[{aavelaid}]

Mälestuskilde Aastaist 19xx-3x
[{jelken}; {tkarmo} kaustades,
viide allik_aa_19970715__002, kuid vaata ka
{jelken}-i pala Alb 1919-40]

Mälestuskilde Astaist 19xx -3x
[{whiir}: {tkarmo} kaustades,
viide allik_aa_19970715__001]

Kui Prantsus Tartus Käis, ehk Hetk Vabariigi Diplomaatilisest Kroonikast
[{lkuus}-e huumoristlik lühike pala]

Ametis Tartu Ülikooli Piimainstituudis
[{oalule]; {tkarmo} kaustades, viide allik_aa_19980623__001]

Vil! Prof. Hugo Kaho
[essee tema kohta: vil! prof. Kaho oma essee on mitte siin, vaid "C" osas]

Vil! Hanno Kompus
Vil! Konrad Mauritz
Vil! Karl Selter
[essee tema kohta; vil! Selteri oma essee on mitte siin, vaid "C" osas]

Vironia Panganduses
[{jelken}, {tkarmo} kaustade viide allik_aa__19980702_001,
kuid täiendustega (ka laekunud, teises kaustas)]


[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"Osa B.3 :: Vironia 3 :: sõja-okupatsiooni-paguluse ajajärgu koitmisest peale"]

B.3: PROOVIAASTAD - VIRONIA TEISES MAAILMASÕJAS, OKUPATSIOONIS, PAGULUSES

I: DE CORPORATIONE

Põranda Alla: Vironia Avalikkude Struktuuride Likvideerimine Eestis


Varemetest: Saksamaa Koondise Areng
[{lkuus}; {tkarmo} kaustades]

Üle Läänemere: Rootsi Koondise Areng
[loodetav autor = {hester}]

Üle Põhjamere: Ühendatud Kuningriigi Koondise Areng ja Lõpp
Üle Atlandi I: Montreali Koondise Areng
[autor = {htamm}]

Üle Atlandi II: Toronto Koondise Areng

Üle Atlandi III: USA Idaranniku Koondise Areng
[autor = {efrey}]

Üle Atlandi IV: USA Lääneranniku Koondise Areng
[autor = {mkaldre}?; soovitav on ka sisse põimida
olemasolevat materjali {whiir}-e sulest Vironia tavadest,
{tkarmo} kaustade viide allik_aa_19970715__004]

Üle Soojemate Hoovuste: Austraalia Koondise Areng
[peamine allikas: {aaavelaid}-i pala]

Välissuhted: Karjala Osakond
[{aelken} + {mheinma}?? --autorluse probleem veel lahendamata]

Välissuhted: Balti Rahvaste Kommerss
[ {eaule}; {tkarmo} kaustades]

II: DE HOMINIBUSQUE

Heino Õunapuu in memoriam
[{esaks}; {tkarmo} kaustades, viide allik_aa_19980930]


Hämarik Mühnchenis
[{lkuus}; {tkarmo} kaustades]

Kuidas Pääsesin Esimesest Okupatsioonist Soome
[projekti arhiivis: autor teadmata: Erna Salk, "Ruhno" jm]

Osalesime Vironia 1943.a. Saunakommersil
[{vlinkvist} ja/või {hester}]

Võitlustest Eestis ja Soomes
[{bseisig}: Alb 50]

Kui Kivisild Õhku Lasti
[{aelken]]

Sõjarindelt: Lääs
[Album 3? {tkarmo] võib-olla eksib; kontrollida hiljem]

Idarinde Mälestushetkeid
[{apurre}, Alb 50?]

Mälestusi Küüditamisest
[pole selge, kas pala olemas: {tkarmo} kontrolligu {vmuikma}-ga]

Põnemissüsigel Olin Raskustes Saarte-Rootsi Vahemaal
[{jelken}; albumiprojekti arhiivis]

Põnemissüsigel Olin LMNlmnLMN
[autor veel värbamata, teema täpsustamata]

Põnemissüsigel Olin "Moerol"
[{htekkel}; {tkarmo} kaustades viide allik_aa_19970715__003]

Põnemissüsigel Olin XYZxyzXYZ
[autor veel värbamata, teema täpsustamata]

Kaheksa Kirja Venemaalt
[Vil! Lainvee (senior Vironia likvideerimise ajal):
{tkarmo} saagu veel taustainfi, teadmises, et
võimalikud allikad on {upold} = vil! Urmas Põld Tallinnas,
vil! Uno Saral Adelaide'is, {ekullmaa} = vil! Endel Kullamaa kusagil Eestis,
{aaaviksoo} vil! A. Aaviksoo Tallinnas, {rtoi} = vil! dr Roman Toi Torontos]

Ühtehoid Aitas Ellu Jääda
[{arammo}; laekunud elektrooniliselt]

Tshehhoslovakkias 3. V - 16. VI 1945
[{ekohlap}? ajalehelõige {tkarmo} kaustades, vajab aga
tagapõhja uurimist Montrealis]

[pala viroonuse kohta, kes oli Siberis:
allikaks ajaloolõige saadaval Montreali koondisest?
või on siin tegemist vaid vil! Aaviksoo fotoga?
{tkarmo} uurigu]

Viroonlaste Elust Rubla-Ajal
[{hsaral}, saadetud {tkarmo}-le elektrooniliselt;
{tkarmo} viide *vik.txt 199812171543UT]

Viroonlastest NSVL Tagalas Teise Maailmasõja Ajal
[{aritso}]

Mälestuskilde Viroonlaste Elust ja Tegevusest Okupeeritud Eeestis Aastail 1944-89
[{aritso}]

[vil! Rudolf Jalakase saavutused Rootsis:
loodetav autor = {hester}]

[vil! Harald Perteni saavutused Rootsis:
loodetav autor = {hester}]

[vil! Walter Hiir oma lauluhuvidest ja skauditegevusest:
{tkarmo} kaustades kaks eri pala, millest tuleb moodustada ühte;
viited allik_aa__19970715__005, allik_aa__19970715__006]


[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"Osa B.4 :: Vironia 4 :: Vabariigi teise ülesehitamise ajajärgu koitmisest peale"]

B.4: "AGA ÜKSKORD ALGAB AEGA" - VIRONIA POSTKOMMUNISTLIKUS MAAILMAS

I: DE CORPORATIONE

Tartu Profiilis
[Linna profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud linna sümboliseeriva fotoga:
(*) linna esimese ajaloos mainimise aasta
(*) linna oletatud elanikkonna arv 1999-12-31
(*) linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) linna suurimad teaduslikud-kultuurilised saavutused (umbes 5 punkti), aastaarvudega]
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tesktikastis:
(*) konvendi suurus (lihtliikmeid, pärisliikmeid) 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]


Tallinn Profiilis
[Linna profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud linna sümboliseeriva fotoga:
(*) linna esimese ajaloos mainimise aasta
(*) linna oletatud elanikkonna arv 1999-12-31
(*) linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) linna suurimad teaduslikud-kultuurilised saavutused (umbes 5 punkti), aastaarvudega]
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tesktikastis:
(*) konvendi kaugus Tartu CQ'st kilomeetrites,
stiilis "999.1" km (seeega 100-meetrilise täpsusega!),
ning sõiduvaheaeg tundides-minutites,
umbes stiilis "2 tundi 40 minutit (takso, kiirrong {rongi nimi või viitenummer}, takso)"]
(*) konvendi suurus (lihtliikmeid, pärisliikmeid) 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Muud materjali Eesti kohta.
Eestil olgu vabad käed otsutamisel,
kas üks pikk pala või mitu lühikest.
Komplikatsioone oleks siiski võib-olla kõige vähem,
kui koostaksime mitme autori eri palade alusel üks ainus pala
"Vironia Eestis 1988-99".
Osa seda koostamist saame vajaduse korral teha Torontos,
kui vaid on käes algpalade virn meie Eestis asuvatelt autoritelt.
Lõpliku pala alapeatükkides võiks ära tuua
taastamise erikülge--
näiteks poliitilised eeltööd Tartus, Tallinnas
(muuseas ülikooli rektoraatidega),
kinnisvara operatsioonid Tartus, Tallinnas, mujal Eestis, . . .
Tuleks taotleda ametlikku, formaalset tooni,
nagu kohane "de Corporatione" rubriigile.
Isiklikke, koguni mina-vormis esitatud mälestused
kuuluvad "de Hominibusque" rubriigi alla.
Täpsem nõuanne {tkarmo} töölaualt
kui vil!vil! Käulma, Musta, Õispuu, Pätsi jne
palad kõik olemas Toronto ja Eesti töölaual
analüüsimiseks, umbes 1999-04-30.
Praegu on vaid osa neid materjale {tkarmo} töölaual.]

Saksamaa Profiilis
[Saksamaa profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Saksamaad sümboliseeriva fotoga:
(*) Müncheni esimene ajaloos mainimise aasta
(*) Müncheni oletatud elanikkonna arv 1999-12-31,
ning terve Saksamaa eestlaskonna oletatud arv 1999-12-31;
veel paar lauset Saksamaa eestlaskonna eluavaldustest, stiilis
"Eesti Majad asuvad linnades Fuuuberg, Baaaarbaden;
EELK kogudused töödavad Fuuubergis ja Garrrrburgis."
(*) Müncheni kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) Müncheni suurimad teaduslikud-kultuurilised saavutused (umbes 5 punkti), aastaarvudega
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) koondise kaugus Tartu CQ'st, ning sõiduvaheaeg tundides,
(*) konvendi kaugus Tartu CQ'st kilomeetrites,
stiilis "999.1" km (seeega 100-meetrilise täpsusega!),
ning sõiduvaheaeg,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer} München-Helsinki,
{lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Frankfurdi)
(*) konvendi suurus 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala Saksamaa koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Saksamaa ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

Stockholm Profiilis
[Stockholmi profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Stockholmi sümboliseeriva fotoga:
(*) linna esimese ajaloos mainimise aasta
(*) Stockholmi oletatud elanikkonna arv 1999-12-31,
ning terve Rootsi eestlaskonna oletatud arv 1999-12-31;
veel paar lauset Rootsi eestlaskonna eluavaldustest, stiilis
"Eesti Majad asuvad linnades Fuuuholm, Baaaarköping;
EELK kogudused töödavad Fuuuholmisis ja Garrrrhavenis."
(*) linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) linna suurimad teaduslikud-kultuurilised saavutused (umbes 5 punkti kokku), aastaarvudega]
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) konvendi kaugus Tartu CQst, ning lennukireisija sõiduvaheaeg tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
{lennuliin, lennunummer} Stockholm-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Helsingi)
(*) konvendi suurus 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala Stockholmi koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Stockholm ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

Montreal Profiilis
[Montreali profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Montreali sümboliseeriva fotoga:
(*) linna asutamisaasta
(*) linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) linna suurimad teaduslikud saavutused (umbes 5 punkti kokku), aastaarvudega]
(*) linna eestlaskonna koguarv
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) konvendi suurus 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) linna kaugus Tartust, ning lennukireisija sõiduvaheaeg tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
Montreal-Helsinki, {lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Frankfurdi)
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala Montreali koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Montreal ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

Toronto Profiilis
[Toronto profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Toronto sümboliseeriva fotoga:
(*) linna asutamisaasta
(*) linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) linna suurimad teaduslikud saavutused (umbes 5 punkti kokku), aastaarvudega]
(*) linna eestlaskonna koguarv
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) konvendi suurus 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) linna kaugus Tartust, ning lennukireisija sõiduvaheaeg tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
Toronto-Helsinki, {lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Frankfurdi)
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Üks pala Toronto koondise arengust 1987.a. saadik:
tähtis on siin mainida Tattari Fondi, Noorte Fondi.
(Ühe ainsa pala koostamine on selle pärast eeslistatud,
et Toronto ei tohi Eestit üle trumbata 1987-99 epohhi
ajaloo kirjeldamisel. Mitme pala koostamise puhul Toronto võiks
selles ajaloo osas olla liiga silmatorkav.)]

USA Idarannik Profiilis
[Idaranniku profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe New Yorki sümboliseeriva fotoga:
(*) New Yorgi asutamisaasta
(*) New Yorgi kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) New Yorgi suurimad teaduslikud saavutused (umbes 5 punkti kokku), aastaarvudega]
(*) New Yorgi eestlaskonna koguarv
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) konvendi suurus 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) New Yorgi kaugus Tartust, ning lennukireisija sõiduvaheaeg tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
New York-Helsinki, {lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Frankfurdi)
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala USA idaranniku koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Idarannik ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

USA Läänerannik Profiilis
[Lcaäneranniku profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Läänerannikut sümboliseeriva fotoga:
(*) Los Angelese-San Fransisco-Seattle'i asutamisaastad
(*) kolme linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) kolme linna suurimad teaduslikud saavutused (umbes 6 punkti kokku), aastaarvudega]
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) kolme linna vendluste suurused 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) kolme linna kaugused Tartust, ning lennukireisija sõiduvaheajad tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
Los Angeles LAX-Helsinki, {lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Frankfurdi); siis lisada veel lennusõiduvaheajad
San Fransisco'st Los Angeles'i, Seattle'ist Los Angeles'i
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala USA lääneranniku koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Läänerannik ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

Austraalia Profiilis
[Austraalia profiilina ära tuua, dekoratiivses tekstikastis, täiendatud ühe Austraaliat sümboliseeriva fotoga:
(*) Adelaide'i-Sydney asutamisaastad
(*) mõlema linna kõrgkoolide loetelu, asutamisaastatega
(*) mõlema linna suurimad teaduslikud saavutused (umbes 6 punkti kokku), aastaarvudega]
[Konvendi profiilina ära tuua, tavalises tekstis, mitte tekstikastis:
(*) mõolema linna vendluste suurused 1999-12-31
(*) konvendiliikmete tähtsamad eluavaldused väljaspool konventi
(*) sõnapilt, 100-300 sõna, tavalisest koosolekust,
samas vaimus kui {tkarmo} 1998.a. "Õlleviku" pala Toronto kohta]
(*) mõolema linna kaugused Tartust, ning lennukireisija sõiduvaheajad tundides,
umbes stiilis "takso lennujaam {nimi}-ni, {lennuliin, lennummer}
Sydney-Bangkok-Helsinki, {lennuliin, lennunummer} Helsinki-Tallinn, takso,
kiirrong {nimi või viitenummer} Tallinn-Tartu, takso"
(seda muidugi kohandada, kui näiteks on märksa praktilisem
lennata üle Singapuri); siis lisada veel lennusõiduvaheaeg
Adelaide'ist Sydneysse
(*) konvendi eestseisuse lühike pala, 100-300 sõna,
konvendi sihtidest-eesmärkidest uuel sajandil,
koostatud intervjuu vormis (albumikomitee küsimuste alusel)]

[Siia võiks paigutada ühe eripala Austraalia koondise
arengust ajavahemikul 1987-99. Austraalia ise otsustagu!
Album aga ei OLEKS otsustavalt nõrgendatud,
kui siin eripala ei esine.
Ülaltoodud "profiil" juba annab ära hädavajalikku raportaazhi.]

II: DE HOMINIBUSQUE

[Andropovi-Chernenko aegsest dissidentlusest,
Hirvepargist, laulvast revolutsioonist, Balti inimahelast,
kasvõi mina-vormis.
Eesti, mitte paguluse, vaatevinklist,
sellisel määral, kus Vironia pere aitas kaasa.
Kui keegi Vironia ridadest osales 1988-02-24 Tallinna Tammsaare monumendi
juures peetud meeleavalduses või mõnes sarnases
varajases ürituses laulva revolutsiooni sündmustikus,
see võiks olla eriti tähelepanuäärne.
Vaja ka huvitavat pildimaterjali.
Võiks ära tuua m.h. dekoratsiivsete elementidena
(a) nummer põranda-alusest
samizdatist "Lisandusi Mõtete ja Uudiste Vabale Levikule",
(b) faksiimile "New York Times"-i esimese lehekülje
paremast veerust, kus teatati maakaardiga
äsja tominunud 1987-08-23 miitingutest Eestis-Lätis-Leedus.]


[{mhess}-i = vil! Markus Hessi märkmete aluselt kirjeldus
poliitilistest aktsioonidest paguluses,
eeskätt Musta-Lindi Päevadest.
{mhess} töötamas {tkarmo}-ga.
Foto osas m.s. ära tuua {mhess}-i kogust
foto mõnetuhandalise osavõtjaga meeleavaldusest
Toronto raekojaplatsil.]

[Soovitav oleks saada {tmarley} sulest pala Eesti Ühispanga
tegevusest Torontost ning Eesti bõrsi sisseseadmisest.
{vmuikma} käes on juba praegu {tmarley} pala
Ühispanga teemal, avaldatud kusagil Ühispanga
väljannetes.]
[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA C :: TEADUSLIK MATERJAL :: SUHTELISELT LÜHIKE"]

C: VIRONIA TEADUSES JA KULTUURIS

[Vil! Ernst Enno luulevalik, kirjanduskriitilise kommentaaris,
umbes 5. leheküljelises ulatuses.]


[Vil! Hanno Kompuse üks essee]
[Üliõpilaskonna auhinnatöö enne 1939.a.: vil! Kuldkepp]
[Üliõpilaskonna auhinnatöö enne 1939.a.: vil! Tiik]
[Vil! Karl Pärli essee Eesti Vabariigi diplomaatiast
enne teist maailmasõda?]

[Vil! Karl Selteri üks essee]
[Vil! prof. Hugo Kaho üks essee]
[vil! Jüri Elkeni õigusteaduslik essee?]
[essee küberneetika vallast,
näit. geograafia-informaatika süsteemidest?]

[essee aktuaalse poliitika vallast, näit. Venemaa probleemidest,
vil! Andres Küngi sulest?--küsimus praegu
{vmuikma}, {hester}-i käes

[vil! Kissa essee keemiast
(Scientific American'i, mitte Nature'i
lugejaskonna tasemel)]
[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA D :: VARIA" (võib aga loota, et seda osa meil ei lähe vaja)]

[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA Y :: LÕPPMATERJAL :: LÜHIKE; VÕB-OLLA ÜKS AINUS PALA"]

HÜVASTIJÄTUKS

[illustratsioonilehekülg: vennastus]


". . . et, o socii, valete."[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA ZA :: ESIMENE, VÕIMALIKULT AINUS, APENDIKS"]

APENDIKS: VIRONIA PERE ESIMESE SAJANDI ÜLDLOETELU

Põhjatumaist sügavusist . . .
[Mälestuslehekülg, teatud teoloogilise momendiga,
tänulikult austades manalasse varisenuid..
Kuna album juba algab formaalse palvega,
siis siin oleks tasakaalu huvides sobiv mitte otsene palve,
vaid mõtiskelu umbes Blaise Pascali vormis.
Üks võimalus mitme hulgast: pala, mis tsiteeriks Taaveti laulu
"Põhjatumaist sügavusist".]


Vironia Pere 22. XII 1900 - 31. XII 1914
[alfabeetiliselt: mainitagu igäuht, kes sai
lihtliikmeks selles ajavahemikus,
ka juhul, kui antud indiviid ei saanud pärisliikmeks,
või lahkus pärast pärisliikmeks saamist]

Vironia Pere 22. XII 1900 - 31. XII 1914
[alfabeetiliselt: mainitagu igäuht, kes sai
lihtliikmeks selles ajavahemikus,
ka juhul, kui antud indiviid ei saanud pärisliikmeks,
või lahkus pärast pärisliikmeks saamist]

Vironia Pere 1. I 1915 - 22. VIII 1939
[alfabeetiliselt: mainitagu igäuht, kes sai
lihtliikmeks selles ajavahemikus,
ka juhul, kui antud indiviid ei saanud pärisliikmeks,
või lahkus pärast pärisliikmeks saamist]

Vironia Pere 23. VIII 1939 - 31. XII 1986
[alfabeetiliselt: mainitagu igäuht, kes sai
lihtliikmeks selles ajavahemikus,
ka juhul, kui antud indiviid ei saanud pärisliikmeks,
või lahkus pärast pärisliikmeks saamist]

Vironia Pere 1. I 1987 - 31. XII 1999
[alfabeetiliselt: mainitagu igäuht, kes sai
lihtliikmeks selles ajavahemikus,
ka juhul, kui antud indiviid ei saanud pärisliikmeks,
või lahkus pärast pärisliikmeks saamist]
[Viide projekti töörühma omavaheliseks arveldamiseks:
"OSA ZZ :: INDEKS (ISIKUD, TEMAD, NII TEKSTIS KUI PILTIDES)"]

INDEKS