Korralik sorteerimine peletab kaost paberivirnadel . . .

REDIGEERIMISE KROONIKA (VIIMASED ETAPID ETTE)

20010819T004708Z
__{tk} lisas
* TEEMA__{vello.muikma}

20010724T224650Z
__{tk} lisas
* allik_wa__19980101__003
* allik_wa__19980101__005
* allik_wa__19980101__007
* allik_wa__19980101__009
* allik_wa__19980101__011
* allik_wa__19980101__013
* allik_wa__19980101__015
* allik_wa__19980101__017
* allik_wa__19980101__019
* allik_wa__19980101__021
* allik_wa__19980101__023
* allik_wa__19980101__025
* TEEMA__{arvo.lainvee}
* TEEMA__{valter.hiir}
* TEEMA__{roman.toi}
* TEEMA__{\"ulo.maramaa}
* TEEMA__{h.esop} 
* TEEMA__JUUBEL70
* TEEMA__JUUBEL80

20010706T035015Z
__{tk} lisas
 * allik_aa__20010703__001

20010613T213614Z
__{tk} lisas 
 * allik_ab__19990731__002
 * allik_ab__19990731__001__1940_0010

20010607T211650Z
__{tk} lisas tugi_20010607__001
 __need on rapordid kontrollkomisjoni liikmeilt

20001124T034725Z
__{tk} parandas v\"aise vea allik_ra materjalide reastamises

20001122T220640Z
__{tk} liasas
 * allik_ab__20001120__001

20001030T200624Z
__{tk} lisas
 * allik_ab__19980101__001
 * allik_aa__19990805__002  
 * allik_aa__20000701__001

20001029T220004Z
__{tk} lisas 
 * allik_wa__19980101__001 = {nigul.virro} fotoalbum
 * allik_wa__19980101__099 = {nigul.virro} fotoalbum 
 * TEEMA__ATRIBUUTIKA
 * TEEMA__CQ
 * TEEMA__ENSV

20001010T204417Z
__{tk} lisas 
 * allik_ra_20001010__001
 * allik_ra_20001010__002
 * allik_ra_20001010__003
 
20000917T001320Z
__{tk} lisas raamat_aa__19301122__001

20000909T005658Z
__{tk} lisas allik_ra__20000909__001
__{tk} lisas allik_ra__20000909__002

20000825T021240Z
__{tk} lisas allik_wa__19980601__001 
__{tk} lisas allik_wa__19971215__001
__{tk} lisas allik_wa__19990729__001
__{tk} lisas allik_wa__19990802__001

20000706T202932Z 
__{tk} lisas allik_ac__20000610__001

20000630T230000Z
__{tk} lisas allik_wa__19981205__001 
__{tk} lisas allik_wa__19990107__001
__{tk} lisas allik_wa__19990211__001
__{tk} lisas allik_wa__19990416__001
__{tk} lisas koodid
 * TEEMA__OLYMP
 * TEEMA__SISUSTUS 
 * TEEMA__RIIGIKAITSE 

20000628T185823Z
__{tk} lisas allik_ab__19971001__001
__{tk} lisas allik_ab__19990201__001
__{tk} lisas allik_fa__19990601__001
__{tk} lisas allik_ax__19381231__001
__{tk} lisas allik_ac__19981123__001
__{tk} lisas allik_wa__20000301__001
__{tk} lisas allik_wa__20000301__002
__{tk} lisas kategooriad raamat_aa, raamat_ab, raamat_ac 
__{tk} lisas raamat_aa__19351122__001
__{tk} lisas raamat_aa__19501101__001
__{tk} lisas raamat_aa__19450101__001 
__{tk} lisas raamat_aa__19561101__001 
__{tk} lisas raamat_aa__19611101__001
__{tk} lisas raamat_aa__19721101__001
__{tk} lisas raamat_aa__19750101__001
__{tk} lisas raamat_aa__19901101__001
__{tk} lisas raamat_ab__19980101__001
__{tk} lisas raamat_ab__20000628__001 
__{tk} lisas raamat_ac__19660630__001
__{tk} lisas raamat_ac__19600630__001
__{tk} lisas raamat_ac__19810630__001
__{tk} lisas raamat_ac__19820630__001 

20000628T023140Z 
__{tk} lisas allik_aa__20000602__001

20000625T205250Z 
__{tk} lisas kaalun\"aitaja TUGI_KAALnn
__{tk} lisas allik_ra__19990504__001 
__{tk} lisas tugi__19990504__001 

20000625T175935Z 
__{tk} lisas allik_ab_20000623__001

20000624T145715Z
__{tk} lisas tugi_19990804__001 
__{tk} lisas allik_xa_19990804__001
__{tk} lisas allik_aa_19990804__001

20000624T031937Z
__{tk} lisas kategooria allik_pa
__{tk} lisas allik_pa_19990804__001

20000624T030157Z
__{tk} lisas allik_aa_19990805__001

20000624T003239Z 
__{tk} lisas kategooria allik_ra   
__{tk} lisas allik_ra__19990118__001 
__{tk} lisas allik_da__19990118__001
__{tk} lisas allik_ac__19990118__001

20000620T200408Z
__{tk} lisas allik_aa__19990113 ning tugi_19990113
 __need on seotud {leo.kuus}-e t\"ahelepanekutega
  Myncheni aastailt (floruit 1946) 
__{tk} lisas allik_aa__19990301__001
 __see on {erik.aule} l\"akitus
__{tk} lisas allik_aa__19990507__001, tugi_19990507__001 
 __{leo.kuus}-i m\~otiskelu komitaadikombest

20000620T012531Z
__{tk} lisas allik_wa__19990930
 __see on {andrus,altrov}i kaudu Eestist Torontosse
  toimetatud t\"ahtis fotode kogu

20000618T194818Z
__{tk} lisas allik_aa__19990510__001
__{tk} \~oiendas-t\"aiendas allik_ac__19970715__011 kirjeldust
__{tk} lisas allik_aa__19981001

20000617T012748Z
__{tk} lisas allik_aa__19990101__001  

20000610T014652Z
__{tk} lisas juurde mitu 
 sissekannet 19981222__01 suhtes
 __nii on paberisaadetis ex{vm}ad{tk}@19981222 l\"abi t\"o\"otatud
__{tk} lisas veel muid punkte? 

20000609T201114Z
__{tk} v\~ottis seda digitaalset dokumenti k\"asile
 peale aasta v\~oi paari aasta vaheaega, 
 ja lisas (sorteerides oma pabereid): 
 * kategooria allik_wa 
  __fotomaterjalideks (diapositiivid, positiivid jne) 
 * allik_aa__19990719
  __{ekissa} m\"alestusi mina-vormis 
 * allik_aa_19980702__002
  __{jelken} viroonustest panganduses, 
   t\"aiendustega {kparl}-i poolt 
 * tugi_19990630
  __{tkarmo}{vmuikma} telefonivestluse pliiatsiga tehtud m\"arkmeid

......................................................................
......................................................................
......................................................................
......................................................................


kategooriate ta"hendus:
-----------------------

allik_aa: vo~iks avaldada; vist varem avaldamata
allik_ab: hea toormaterjal vo~imalikuks kirjutiseks
allik_ac: no~rk toormaterjal, mis aga annab ideid edaspidisteks
     uuringuteks/kirjapaladeks
allik_ad: no~rk toormaterjal, mis ei anna eriti lootusta"ratavaid
     ideesid, aga vo~iks olla kasulik nimede kontrollimiseks
     vms
allik_ax: no~rk toormaterjal, millest pole erilist kasu


allik_ba: vo~iks avaldada, ehkki varem va"lja antud 
     valjaspool Vironiat


allik_ca: vo~iks V\~OIB-OLLA avaldada; varem va"lja antud
     mo~nes Vironia raamatus vo~i muus Vironia tru"kises
     (AGA: "O~llevik"-u ajakiri on omaette kategoorias,
     allik_fa; samuti "Vironia Virgats La"a"nerannikul"
     (allik_ga)))

allik_da: fotokoopiad ta"htsatest autogrammidest, na"it.
     postkaartidest "Ta"di Viroonikale", mida vo~iks
     panna albumisse faksiimilidena 

allik_ea: Eestis pa"rast 1939-09-01 ilmunud ajakirjandust 
     Vironia kohta; o~ieti see oleks allik_ac, kuid
     tundub natuke operatiivsem hoida ko~ik ajakirjandust koos
     u"hes kaustas
 
allik_fa: "O~lleviku" numbreid

allik_ga: "Vironia Virgats La"a"nerannikul" 

allik_pa: noodid (helilooming) 

allik_ra: flopid, CD-ROM'id, raalilindid 
     v\~oi muud magneetilised v\~oi optilised 
     digitaalfailide salvestused 

allik_wa: fotomaterjal diapositiividena, negatiividena, 
     v\~oi pimikus tehtud paberi-positiividena   

allik_xa: fotomaterjali fotokoopia


raamat_aa: raamat v\~oi raamatutaoline trykis,    
      v\"alja antud kas Vironia poolt 
      v\~oi Vironia otsese egiidi all 
raamat_ab: raamat v\~oi raamatutaoline trykis, 
      mis Vironiaga otseselt seotud
      (_n\"ait. ilmunud Vironia kaasabil), 
      kuid mitte antud v\"alja Vironia poolt ega
      Vironia otsese egiidi all 
raamat_ac: raamat v\~oi raamatutaoline trykis, 
      mis ei ole v\"alja antud Vironia poolt, 
      ega Vironia otsese egiidi all, ja mis pole 
      Vironiaga otseselt seotud 

tugi:   kirjavahetus vms, mis ei aita otseselt uue albumi 
     kokkupanemisel 

KASUTATAV_GRAAFILINE_KAALnn: foto v\~oi muu graafiline element, 
               mida v\~oiksime ysna kindlasti kasutada
               __kusjuures "nn" on kaalun\"aitaja, 
                n\"ait. fotode puhul: 
                99 = tippkunstniku tasemel foto
                89 = tippajakirjanduse tasemel foto
                79 = viisaka ajakirjanduse tasemel foto 

TUGI_KAALnn: tugidokument (n\"ait. toimetuse komitee kirjavahetus, 
       mis omab teatud t\"ahtsust
       __kusjuures "nn" on kaalun\"aitaja, 
        n\"ait. kirja puhul: 
        99 = kriitiliselt t\"ahtis; v\~oimatu eirata
        89 = kui eirata, siis alb2000 kindlasti 
          kannatab k\~ovasti
        79 = kui eirata, siis alb2000 v\~oiks yhes  
          v\~ordlemisi silmapaistvas aspektis kannatada

TEEMA__fuufuu: pilt mis valgustab fuufuu teemat, kusjuures fuufuu 
        v\~oib olla:
        * ATRIBUUTIKA
         __igal ajal, igas linnas:
          vapp, eestseisuse laud, muu regeelia
          v\~oi regeeliaga seotud liikuv inventar 
        * CQ 
         __Lai tn 30 C!Q!: krunt, ruumide jaotus jne, 
          igal ajal (kuni t\"anap\"aevani v\"alja) 
          __vt ka "SISUSTUS"
        * ENSV
         __p\~orandaalune elu Eesti NSV-s 
        * OLYMP
         __igal ajal, igas linnas; 
          ka olymbitaolisi fenomene, nagu puu otsa ronimine
        * RIIGIKAITSE 
         __riigikaitse igal ajal, Riiast kuni t\"anap\"aevani
        * SISUSTUS
         __konvendiruumide sisustus ja sinna juurdekuuluv, 
          **ainult** Tartu C!Q!s
          __teiste kohtade sisustuse puhul, kui vajalik, 
           kasutame teisi koode
           __on t\~oen\"aone, et me tunneme erilist huvi
            ainult Tartu C!Q! sisustuse vastu
         __vt ka "CQ"
        * TAAS
         __Vironia taastamine Eestis 1989.a. vms 

YLESANNE_KAALnn: t\"o\"o, mida v\~oiks teha
         fotoarhiivi v\"a\"artuse t\~ostmiseks

=======================================================================
=======================================================================

allik_aa__19970715__001:
------------------------

Valter Hiire koosto"o" 1990.a. albumile 
(isiklikke ma"lestusi) 

--AA:
 --11 lk. masinkiri, topelt vahedega;
  enne tuleb kiri J. Elkenilt M. Ahermaale (1 lk)
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19970715__002:
------------------------

J. Elkeni ma"lestused (osaliselt vo~i ta"iesti u"htne
dokumendiga, mida J. Elken andis T. Karmole u. 1997-02)

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19970715__003:
------------------------

Henry A. Tekkel, "talvekuul" 1991.a. kirjutatud elulugu,
3 lkk tihedat masinkirja. Sisu: 
--po~genemine 1944.a. su"gisel 
 "Moerol", ning pa"a"semine "Moero" torpedeerimisest
--tegevus DP laagris (lu"hidalt)
--teekond u"le atlandi (huvitav
 vahejuhtum juudiusust kaasreisijatega, siludes diplomaatilist
 olukorda nende ja kapteni vahel)
--apteegi to"o" USAs, m.h. New Yorgi Waldorf-Astoria hotelli apteegis
 (kokkupuuteid Duke of Windsoriga, kindral McArthur'i pojaga
 ja teiste prominentidega)
Sisu poolest haasakiskuv. Vajab ko~va stiililist-struktuurilist
redigeerimist, ja siis veel ridadekaupa redigeerimist 
keelekontrolliks. Vo~ib-olla tuleb ka kuidagi ka"rpida; otsus 
selles punktis so~ltub sellest, mida muud meil on lugejale pakkuda
Eesti paguluspo~lve teemal. 

(sellele Toomas Karmo poolt lisatud, kui osa SAMAST sa"ilikust,
Hery Tekkeli kiri "Valdekole" (vist V. Alajan), 24. talvekuul 1991,
kirjapala kohta. Ainus huvitav punkt: abikaasa kriitika.)

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19970715__004:
------------------------

Walter Hiir Vironia tavadest.

-aa:
 --PROBLEEME: vajab u"mberkirjutamist masinal (praegu ka"sikiri)

=======================================================================

allik_aa__19970715__005:
------------------------

Walter Hiir oma lauluhuvidest vms.

-aa:
 --PROBLEEME: vajab u"mberkirjutamist masinal (praegu ka"sikiri)

=======================================================================

allik_aa__19970715__006:
------------------------

Walter Hiir oma skauditegevusest vms.

-aa:
 --PROBLEEME: vajab u"mberkirjutamist masinal (praegu ka"sikiri)

=======================================================================

allik_aa__19970715__007:
------------------------

A.Aavelaid, "Vironia Lo~una Risti All"

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19970715__008:
------------------------

A.Ritso, "Vionlastest NSVL Tagalas Teise Maailmaso~ja Ajal"

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19970715__009:
------------------------

A. Ritso, "Ma"lestuskilde Viroonlaste Elust ja Tegevusest 
Okupeeritud Eeestis Aastail 1944-1989"

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa_19980424__001:
-----------------------

Ants Elken, "Ma"lestuskilde suvest 1941 kui Tartu Kivisild
o~hku lasti"

--aa
 --PROBLEEM: autor u"tleb kaasnevas kirjas, et teos ei ole
  mo~eldud albumis avaldamiseks

=======================================================================

allik_aa_19980623__001:
-----------------------

Olaf Aule, "Ametis Tartu U"likooli Piimanduse Instituudis"

======================================================================

allik_aa_19980702__001:
-----------------------

J\"uri Elken, "Vironused Panganduses"

[J\~oudis Vello Muikma k\"atte v\~oib-olla juba kevadel; 
umbes 1998-07-02 aga edastas Vello fotokoopia Toomas Karmole.]]

--aa
 --PROBLEEM: vaja t\"aiendamist lisafaktidega
 
......................................................................

allik_aa_19980702__002:
-----------------------

J\"uri Elken, "Vironused Panganduses", 
t\"aiendatud vil! Karl P\"arli poolt

__t\"aiendatud 1999????
 
__sellest paberidokumendist valmistas {tkarmo} 
 digitaalse s\"ailiku 
 NN-C-LNNN__20000526T213301Z__tk_tippis...
 ..._taeiendas__elken_j____pangandus.txt
 

=======================================================================

allik_aa__19980623__001: 
------------------------

Erik Aule, "Ameti Tartu \"Ulikooli Piimanduse Instituudis"

--aa
 --PROBLEEME: pole
 --LISA: fotod=allik_xa__19980623__001

=======================================================================

allik_aa__19980924:
-------------------

Leo Kuus, "Prantsuse Saadiku Ku"laska"igust 1936. Aastal"

--aa
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_aa__19980930:

E. V. Saks, "U"he Sangari Ma"lestuseks: Heino O~unapuu In Memoriam"

--aa
 --LISA: foto (koos artikliga--mitte eralda kui xa sa"lik) 

======================================================================

allik_aa__19981001: 

Ants Elken, "Kuusk\"ummend aastat tagasi Karjalasse" 
__erakorraliselt tugev, kaasakiskuv pala

PROBLEEME:
__paar kohanime, soomekeele terminit vms peab kontrollima
 kas autori v\~oi
 m\~one soomlase k\"aeest, kuna k\"asikiri pole t\"aiesti selge
__kahjuks (kuna siiski on vist juriidiliselt p\"adev
 piirimuudatus) tuleb muuta autori s\~onad
 <__TSITAAT>
 Laadoga idakaldal, kus Vene kohtub Soomega
 
 s\~onadeks
 <__TSTIAAT>
 Laadoga idakaldal, kus Vene kohtus Soomega
 
__keelelises kontrollis tuleb silmas pidada, et autori
 paragrahvide struktuur v\~oib-olla vajab natuke timmimist 


======================================================================


allik_aa__19981222__01

{harald.tamm}, "Korp! Vironia Koondis Montrealis"

__PROBLEEME:
 * {vmuikma} leidis, et pala vajab t\"aiendamist, 
  ja vist hiljem ka SAI t\"aiendusi {htamm}-e k\"aest 

======================================================================

allik_aa__19990101__001

{juri.elken}, "\~Oigus ja Riik" 

__PROBLEEME:
 __pala vajab k\"arpimist ja k\~ovak\"aelist
  struktuurilist redigeerimist, et autori teesid oleksid
  reljeefselt ja loogilises j\"arjestuses esitletud
  __seda t\"o\"od kavatseb teha {tkarmo} 

======================================================================
allik_aa__19990113__001

{leo.kuus}, "M\"arkmeid M\"unchenis veedetud ajavahemikust"

__PROBLEEME:
 __pole eriti, kuid l\~opp on pisut j\"arsk 
  __hea oleks autoril lisada umbes kolm kokkuv\~otlikku lauset 
  
====================================================================== 
allik_aa__19990301__001

{erik.aule}, "Korp! Vironia 100 aastat" 

======================================================================
allik_aa__19990507__001 

{leo.kuus}, "Yht vana kommet meelde tuletades"
__autor tuletab meelde, kuidas komitaate peeti, 
 mida ta v\~oinuks \"oelda oma enda komitaadik\~ones 60. 
 aasta eest, ja mida yldiselt Vironia komitaat 
 ning Vironia meile t\"ahendavad

__PROBLMEEME:
 __pole 
 
====================================================================== 

allik_aa__19990510__001 

kirjavahetus ex{arnold.lainvee}ad{aadu.ritsoo} 

__PROBLEEME:
 a___{tkarmo} peab saama Eesti p\~ohim\~ottelise n\~ousoleku 
   kirjavahetuse avaldamiseks alb2000 veergudel 
 b___v\"aheseid delikaatseid punkte
   __{tkarmo} otsustas 20000618T195250Z
    mida v\"alja j\"atta, ja tegi sinises pliiatsis 
    m\"arkusi 
   __kirjavahetusele olgu lisatud toimetuse seletus, 
    et tuli teha pisut n.\"o. sinisepliiatsi t\"o\"od, 
    ja et toimetuse sellised \~oiendamise kohad on tekstis
    \"ara n\"aidatud 
 c___kuna kirjavahetus l\~opeb kurvav\~oitu abipalvega 
   piirkonnast
   <__TSTIAAT>
   Krasnojarski Krai B. Uluiski rajoon, Troitski sidejaoskond. 
   Kolhoos "Stalinlik tee"
   , 
   siis oleks soovitav teada saada Eesti viroonuste lahkel 
   kaasabil "Stalinliku tee" laius- ja pikkuskraadid, 
   ning seej\"arele tuua \"ara illustratsioonina maakaart

======================================================================

allik_aa__19990719:

Dr Erik Kissa, m\"alestusi mina-vormis
__masinkiri topeltridadega, teine masinkiri yksikridadega
 __tuleks tippida M\~OLEMAD kasutades, 
  tehes kindlaks, et nad ei l\"ahe kuskil lahku
__on ka kiri ex{ekissa}ad{vmuikma}@19990712, 
 kuid see (\~onneks) ei lisa midagi olulist

__aa
 __PROBLEEME: eriti pole, kuid v\~oiks kohati lisada aastaarvu

======================================================================

allik_aa_19990804__001:
-----------------------

__{roman.toi} "Musica Sacra", juba laotud, 
 juures seletus 
 <__TSITAAT> 
 See ilmus kaua aega tagasi \"uhes kirikuteemalises 
 koguteoses Eestis. 
  

======================================================================

allik_aa__19990805__001:
------------------------

__{juri.daniel}-i uus versioon palast, mis ta saatis
 algversioonis paberiteel 19990616 (nagu seletatud alb2000
 redigeerimise yldises p\"aevikus, viide 19990702T021810Z)
__VIST sama materjal saabus ka elektrooniliselt
 __vt p\"aevik
  viide ARCHIVE=19990911T004648 {jadiel meilid tulevad tagasi
__v\~oi on see tegelikult algvariant? 
 __nii arvab {tk}@20001030             

======================================================================
allik_aa__19990805__002:

__{juri.daniel}-i teine pala variant, mis PIKEM kui 
 allik_aa__19990805__001, kuid siiski dateeritud 
 {tkarmo} poolt sinise pliiatsiga 1999-06-16--siin siis asjad vist
 natuke segi 
__vist on SEE t\"aiendatud variant
 __nii arvab {tk}@20001030

======================================================================

allik_aa__20000602__001:

__{juri.daniel}-i esimene katse valgustada eestlaste rolli
 l\"a\"aneriikide haridussysteemis 

=======================================================================
allik_aa__20000701__001:
------------------------

__{n.liventhal}-i pala kryptograafiast (originaalsaadetis) 
 __see autor saatis paberiteel, mitte digitaalselt,
  kuid {kuido.kulm} pani hiljem digitaalsesse vormi, 
  tehes ka m\~oningaid keeleisi parandusi 

======================================================================

allik_aa__20010703__001:
------------------------

__{p.sarevet}-i parandused {t.karmo} t\~olkes
 {heiki.tamm}-e tuumareaktori ohtustehnika palas

======================================================================allik_ab__19970715__001:
------------------------

Ka"sikiri vironuste saatusest gulagis jne; pikk nimede loetelu.
Neli lkk. Esimene so~na = "Torontos." 

--aa:
 --PROBLEEME: autor teadmata

=======================================================================

allik_ab__19970715__002:
------------------------

ka"sikiri, 4 lkk, vironuste surmaoludest 2. maailmaso~jas; 
nimed, lihtsad paariso~nalised kirjeldused

--aa:
 --PROBLEEME: autor teadmata

=======================================================================

allik_ab__19970715__003:
------------------------

kirjavahetus u. 1984.a. paguluses F. Pokk jt vahel,
seoses avaldusega, et Vironia vapp sa"ilib, kannatanuna,
Tartu U"likooli Muuseumis

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ab__19970715__004:
------------------------

Lakooniline masinkirja paragrahv maikommershist 1991-05
Tartu C!Q1's. Mo~nel ma"a"ral 
iroonilise tooni ja"rgi vo~iks vist oletada, et autor
asus paguluses. 

--aa:
 --PROBLEEME: faktid kontrollimata
        autor teadmata

======================================================================= 

allik_ab__19970715__005:
------------------------

Uno Koogi kirjutis "100 aastat." Keegi on peale kirjutanud
"[Uno Kook-1993(?)]." Mo~nes osas natuke sisuvaene, stiili
poolest mo~nel ma"a"ral no~rk. Tugevad punktid on ja"rgmised:
(a) analu"u"s Vironia ajaloost viie-po~lve kontseptsiooni alusel;
(b) ta"pset statistikat Vironia juurdekasvust, 1918-1989. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

======================================================================

allik_ab__19971001__001:
------------------------

"Words & Music" (SOCAN-i ajakiri), 
artikliga {odaniel}-i teemal
__{odaniel} esineb kaanel 

======================================================================
allik_ab__19980101__001:
------------------------

{heldur.ester}-i kirjeldus Rootsi koondisest, peamiselt
kylmas\~oja epohhil, osaliselt aga ka taasvabanenud Eesti epohhil 
__kahes eksemplaris, millest teine on pisut puudulik fotokoopia
 originaalist
 __originaali pikkus 5.5 lk
 __originaal dateerimata 
  __{tk} panni sellele kuup\"aeva 19980101
   v\"aga suvaliselt @20001030T200624Z
__ettevaatus: {hester} saatis {vmuikma}-le vist T\"AIENDATUD 
 versioon oma kunagisest kirjutisest, ja {tkarmo} pole kindel, 
 kas siin on tegemist algvariandi v\~oi t\"aiendatud versiooniga 
__{tkarmo} kasutas siinpakutud andmed kui ta kirjutas
 Rootsi teemal alb2000 B3a osas, ja ka lyhidalt kui ta tegi
 alguse alb2000 B4a Rootsi-teemaliseks kirjutiseks
 __alb2000 B3a Rootsi-teemaline jutt aga {tk} kirjutas natuke
  p\~ohjalikumalt kui seda on siin teinud {hester}
  __{tkarmo} v\~ottis ka vanada albumid allikateks 
 __alb2000 B4a Rootsi-teemaline jutt aga pidi edasi arenema 
  {tsepp}-a laual 

=======================================================================

allik_ab__19980610__001:
------------------------

Pr Elin Toona Gottschalk'i kirjutis Ernst Ennost, lehek\"uljed
nummerdatud 56-81 ning (omaette lehk\"ulg) 239; saadetud Vello
Muikmale.

=======================================================================

allik_ab_19980807__001:
-----------------------

Vello Muikmalt saadud, fotokopeeritud, kaust peakoondise vanema
arhiiviga (106 lkk). 

U"ks eksemplar Toomas Karmol. Kaks koopiat, pluss originaal,
tagasi Vellole ta"histatud postiga 1998-08-07.

======================================================================

allik_ab__19990201__001:
------------------------

"Tartu Maja 2000" inforohke v\"aljaanne, Eestist

======================================================================
allik_ab__19990731__001__1940_0010:
-----------------------------------

{kristjan.gerndorf}-i tehtud fotokoopiad
Eesti Ajaloo Arhiivist, soeses 1940-08/1940-09 
Vironia mahasurumisega ENSV instantside poolt
__vaid eestikeelseid materjale
__lehekyljed j\"arjestus v\~oimaliult natuke sassi ajatud
 {t.karmo} poolt
 __lehtede rectod nummerdatud {t.karmo} poolt sinises 
  pliiatsis stiilis "{tk}:01", {tk}:03", . . . 

======================================================================

allik_ab__19990731__001__1940_0020:

{kristjan.gerndorf}-i tehtud fotokoopiad
Eesti Ajaloo Arhiivist, soeses 1940.a. Vironia esemete
deponeerimisega Eesti Rahva Museumi
__erakorraliselt suured fotokoopia poognad 

======================================================================

allik_ab__19990731__002:  
------------------------

v\"aljaprintitud eksemplar, m\~oningate pliiatsim\"argmetega, 
{t.karmo} poolt, {kristjan.gerndorf}-i Eesti Ajaloo Arhiivi
t\"o\"o aruandest
__seda kasutas {t.karmo} kui ta kirjeldas B4a osas
 arhiivide hetkeseisu


======================================================================
allik_ab_20000623__001:
_______________________

kolm Toronto Ylikooli v\"aljaannet, 
kokku v\~oetud digitaalsel kujul LNNN____tkarmo_kui_autori_ylesanded/
dirktooriumi hierarhias: 
+ "Q & A University of Toronto National Report 1999" 
+ "University of Toronto 2000-2001" suur brozhyyr
+ "University of Toronto International Undergraduate
 Admissions Bulletin 2000-2001" 

======================================================================

allik_ab__20001120__001:
------------------------

{tkarmo} k\"asitsi tehtud toorm\"arkmed
Torontos peetud sajandijuubelipisustustelt 20001116/20001119

=======================================================================

allik_ac__19970715__001:
------------------------

Kiri teadmatult autorilt (allkiri "Aadu koos xxxga?"--seega Ritso????).
Tallinnast 1991-12-21 Onule [s.o. Uno Koogile]? 

Vaid pool leheku"lge, masinkirjas. 

Sisaldab ja"rgmisi ta"htsaid fakte:
--"6.nov. suvi Vello Tarmisto, ta oli olnud Kompartei liige ja seeto"ttu
 ei vo~imaldatud tal Vironia tegevusest osavo"tta. 
 1952 a u"ldise kaadri puhastuse ka"igus tahteta tea to"o"lt
 vallandada, kui poliitiliselt ko"lbmatut, tal o"nnnestus end 
 siiski pa"a"sta. Saatsin tema nekroloogi ks!vil! Ahermaale."
--"16. dets. suri va"hki Ruudi Hain So"ja ajl ta mobiliseeriti
 Puna armeese ja sattus selt vangilaagrisse"
--"loodan et jo"an albumisse kirjutada paar artiklit"

--aa:
 --PROBLEEME: 
  --kindlaks teha, kas autor on to~esti Ritso
  --vaadata ja"rgi, kas meil to~esti on olemas Vello Tarmisto
   nekroloog

=======================================================================

allik_ac__19970715__002:
------------------------

1990-09-02 Harry Esopi kiri Tallinnast Uno Koogile
huvitav sisu:

--H.Esop tutvustab ennast UK'le:
 --su"nd. 1914.a. Tallinnas
 --Westholmi gu"mnaasiumi lo~petaja
 --astus 1936.a. Tallinna Tehnikau"likooli ning Korp! Vironiasse
 --"viimased aastad olen pu"u"dnud siin Eesti korp! Vironiat elustada"
 --"olen vil! kogu senior" (allkiri: Tallinna Vil!Kogu senior)
--H. Esop arutab oma Torontoso~idu plaane, 90. juubelipidustuste ajaks

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__003:
------------------------

1990-09-28 kiri Uno Koogile, 
visade asjus jne seoses Torontosse so~iduga
(sise pole huvitav, peale selle, et ta valgustab juublipidustuste 
ettevalmistusi)

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__004:
------------------------

1991-01-30 kiri Uno Koogile ja Lindale, 
poja Kalle surma kohta. Seoses surmaga m.h. vihje Toompea
kindulstamiseele vo~imaliku Punaarmee ru"nnaku vastu--suurim ra"hn
oli Kalle ma"lestuseks. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__005:
------------------------

1991-04-12 kiri Uno Koogile ja Lindale. 
Juttu Eesti majanduslikust kaosest, ning (esimeset korda selles
kirjavahetuses) memuaaride kogumisest. 
"Ko~ik siin tegustemistest osavo~tvad vilistlased pidi kohe ka oma 
elulookirjelduse esitama. Siiani on mo~nedel see ikka tegemata, nii
kui vil!vil! Akselil ja Risol." 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__006:
------------------------

1993-03-19 Harry Esopi kiri Tallinnast Uno Koogile

huvitav sisu:
--"olen korjanud ko~gilt vanadelt vil!vil! elulood"
--"on raske saada p"aris to~elisi elulugusid . . . 
 aastatest Siberis" (kirejeldab probleeme autorite objektiivsusega)
--"proovin vo~tta mo~ned intervjuud lindile"

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__007:
------------------------

1990-12-04 Bostonis kirjutatud kiri, 
allkirjaks "So~pruses, S/AKi"[?]. 
Lisatud N.Virro poolt: "A. Rosenfeldt palus see kiri anda edasi
Uno Koogile (amdeid "Erna" salga kohta).

sisu:
--po~genemine Eestist 1940. vo~i 1941. a., enne
 sakslaste tulekut, pa"rast dramaatilist po~genemisekatse
 nurjumist "Ruhno" meeskonnas (kus autor oli masinaku"tja, umbes--
 paistab, et mu"rgitas ennast, kuid Soome arstid andsid ta va"lja
 NSVL'i saatkonna delegatsioonile)
--liitumine "Erna" salgaga, kus oli 4 vironust:
 Vello Saul, Lembit Veldi, Ilmar Gross (autori coetur), autor ise
--pa"rastine saatus: UNRRA klass II ohvitser, 
 ning 1948-09-12 Venetsueelasse jo~udnime ("omal ka"el--mitte
 Tattari kutsutuna")

--aa:
 --PROBLEEME: autor teadata; 
  abi vo~iks otsida Vello Muikmalt, Album Vironorum-ilt jnr

=======================================================================

allik_ac__19970715__008:
------------------------

Heny Tekkeli kiri Unole (vist Uno Koogile?) 1990-02-21. 
Eesti Korp!Vir! uudiste hinnang iseloomustab ajaja"rku
(na"it. "Kommt Zeit, kommt Rat", seoses Albert Tattari konvdimaja
restaureerimise toetumast kuuldumisega).
Veel huvitav va"ike punkt: "Kuigi, nagu mulle Valdek kirjutab, olevat
meie kooska"imise kohaks u"ks restoraan mille "peremeheks" olevat Avenir
Aksel, coetus 1935 II." 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__009:
------------------------

1989-01-19 Vaba Eesti So~na kirjutis Friedrich Pokki 70. su"nnipa"eva
puhul. (Pole eriti silmatorkavat materjali. So~ja kohta nii palju,
et viidi 1941. a. Venemaale eesti laskurkorpuse koosseisus, ja et
sai hiljem so~javangiks Ida-Preisis. Pa"a"ses Tshehhist USA
okupatsioonitsooni Saksamaal.) 

======================================================================= 

allik_ac__19970715__010:
------------------------

"Eesti Pa"evaleht" 1984-01-10 tudengilaulikutest. Vije Korp! Vironia
cantusbuchidele 1925.a., 1933.a. Va"ljalo~ike saatja oli Reino Sepp,
Stokholmis. Sellega koos, pandud SAMASSE sa"ilikusse Toomas Karmo
poolt 1997-08-10, Reino Sepa isiklik kiri Uno Koogile, ning voldik
cantusbuchhide teemal. 


--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ac__19970715__011:
------------------------

Karl Linnase kiri 1980-11-23 Unole [s.o. Uno Koogile?]. 
K. Linnas vihjab asjaolule, et valetunnistaja va"idab, nagu ta
oleks olnud Kuperj. pataljonis 1939.a. juunis, kui ta tegelikult
oli Tallinna Autotankis. Otsib tunnistajaid, kes saaksid 
valetunnistaja va"idet u"mber lu"kata, ja seega tema, s.o. K. Linnase,
positsiooni tugevdada oodatavas kohtuprotsessis. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole peale selle, et on vaid oletus, et kiri
  on Uno Koogile 
  __vo~ib-olla terve see valus teema ja"a"b
   siiski albumist va"lja, vo~i pa"a"seb albumisse vaid
   lakoonilises so~nastuses 
   __aga antud dokument siiski valgustab oma ajaj\"arku, 
    ja seega on m\~oeldav avaldamiseks albumi veergudel, 
    kuid teda pakkuda teiste sobivate materjalidega 

======================================================================

allik_ac__19981123__001:
------------------------

MacLean's "Eighth Annual Ranking: Univresities" 
__saadetud {tkarmo}-le {vmuikma} poolt

======================================================================

allik_ac__19981222__01:
-----------------------

{arnold.aaviksoo} kaasakiskuv kiri {harald.tamm}-ele
oma kannatustee kohta

======================================================================

allik_ac__19990118__001:
------------------------

{leo.oispuu} saadetud fotokoopia trykitud teosest, 
kindlasti enne 1940.a., fotodega, mille juures meile kasulik tekst:
<__TSITAAT> 
Vaateid 'Vironia' majast. 

\"Ulal tiibehituse \~ouepoolne vaade ja nurk (paremal) end. majaomaniku
kodukirikust, mis hilisemal ajal kuni uue kirku valmimiseni teenis
ka Tartu katoliku kogudust. Vasemel keskel "Vironia" maja \"uldvaade,
k\~orval otsvaade \"uhes kaunistava sambaga ja portaal. Vaade 
\~ouelt majale ja tiibehitusele, mis moodustab praeguse konvendi saali
ja mis ehitati juurde 1804.a. keiser Alekstander I vastuv\~otuks. 
All vasemal--keldriruum \"umberehitust\"o\"ode aegu, all paremal--vaade
aiast "Vironia" maja r\~odule. "Vironia" maja, Lai t. 30, ehitati 18. s.
teisel poolel Raadi m\~oisa omaniku v. Liphart'i poolt k\"ulaliste
vastuv\~otuks ja kandis nimetust "Das Cavalier Haus an der h\"olzernen
Br\"ucke". 1921. a. omandas maja korp. "Vironia" Vilisilaskodu [sic]
ostuteel."


======================================================================
allik_ac__20000610__001:
------------------------

St Petersburg Times 20000610 Vladimir Kovalyev 
"Estonia Comes to Terms With Past of KGB Deportations"
__ajalehev\"aljal\~oige

=======================================================================

allik_ax__19381231__001:
------------------------

"Valitsusasutiste Tegevus 1937/38. a." fotok l\~oik
(mis k\"asitleb V\"alisministeeriumi t\"o\"od), 
kahes eksemplaris 


======================================================================

allik_ax__19970715__001:
------------------------

Uno Koogi Torontos peetud ko~ne 1992-02-24. 

--aa:
 --ei valgusta Eesti 1992. a. 
  hetkeseisu eriti huvitavalt; mitte kasutada 
  (vo~i--a"a"rmine, ausalt o"eldes ebareaalne, vo~imalus, 
  va"lja noppida vaid mo~ningaid lu"hitsitaate)

=======================================================================

allik_ax__19970715__002:
------------------------

Harry Esopi kiri Tallinnast 1992-09-12 Uno Koogile ning Lindale
(s.o. pr Kook??): mo~nel no~rgal
ma"a"ral vo~imalik allikmaterjal, kuna ta valgustab
Vironia hetkeseisu (va"hest kontakti omavahel, nii et vil! Viirmani surm
ka Tartu rahvale teadmata; Tallinna maja; Tartu C!Q! tagasi
tulemas) ning Eesti Vabariigi hetkeseisu. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ax__19970715__003:
------------------------

1984-11-12 kiri Melbournist Unole (=Uno Kook? kuna abikaasa Linda on
nimetatud). Allkiri "Uno". Peamine uudis: "klassivenna" (seega mitte
vironuse) Arkadi Kreili[?] surm 1984-05-29. 

Kiri on vist albumiprojektile VA"HEpakkuv. 

--aa:
 --PROBLEEME: autor teadmata

======================================================================= 

allik_ax__19970715__004:
------------------------

Walter Hiire kiri 1981-10-15 Uno Koogile Noorte Kotkaste ajaloo
ja"a"dvustamisest (raamatu va"ljaandmisest). Pole vist oluline meie
albumiprojektile. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

======================================================================= 

allik_ax__19970715__005:
------------------------

O~nnitlusi Savikult, Tekkelilt, Alajanilt Uno Koogile 60. su"nnipa"eva
puhul. Pole albumiprojektile oluline. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

======================================================================

allik_ax__19981222__01:
-----------------------

yhe Elmar Joosepi (juunikyyditatud) ajaleheartikkel, 
ilmselt ilmunud nyydisaegses Eestis
__ei r\"a\"agi eriti Vironiast
__kyll aga toob \"ara \"a\"armiselt kaasakiskuva foto
 {arnold.aaviksoo}st Korovi oblastis perega 
 __{aa} on selles fotos oma kyla sepp

======================================================================
 

allik_ba__19970715__001:
------------------------

J. Elkeni tru"kis ilmunud kirjutis (ajakiri/teos na"itamata),
pealkirjaga "Ta"helepanekuid o~igusest ja u"hiskonnast"--
ehk sobiv kordusva"ljaandena

--aa:
 --PROBLEEME: kysida Jyrilt, mis on va"laja-andev ajakiri/teos

=======================================================================

allik_ba__19970715__002:
------------------------

J. Elkeni kirjutis ajakirjas "Vabariiklane" (Rootsi, 1946),
"O~iguse tunnetusprobleemidest"

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ba__19970715__003:
------------------------

Valter Hiire "Rein Saral In Memoriam" VES 1993-02-25, 1 lk

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_ba__19970715__004:
------------------------

voldik "Eesti Arst La"bi Aegade", 1989.a. Eestis va"lja antud; 
albumile ja"rgmistes suhetes kasulik:
--sisaldab 1939.a. Tartu U"likooli arstivande teksti
--sisaldab arstinduse ajaloouurija H.-E. Arpo 1989.a. 
 to"o"ru"uhma koordinaate

=======================================================================

allik_ca__19970715__001:
------------------------

J.Elkeni kirjutis "Mo~tteid seises ladina o~igusrintsiibiga"
Vironia 1961. a. aastaraamatust

--AA:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_da_19970715__001:
-----------------------

kaart siberist: Obi jo~e kaldal lauldakse "Vennad, siin on
venna ka"si"

--aa:
 --probleeme: autori allkiri ebaselge

=======================================================================

allik_da_19970715__002:
-----------------------

kaks kaarti: 
--siberist ilma kuupa"evata, Rein ja Henn Saral
--siberist 1958-04-13 Rein [??] naisega "Kallis Valdeko ja
 Ta"di Veroonika kogu pere!"

--aa:
 --probleeme: 
  --esimese kaardi autentsus kahtlane 
   (miks pole kuupa"eva?)
  --teise kaardi autor teadmata 
======================================================================

allik_da__19990118__001

{leo.oispuu}-lt saadetud seoses Lai tn majade tagasisaamisega: 
* vana krundiplaan, vist mitte hiljem kui 1921, 
 v\~oib-olla koguni tsaariaegne, kahes eksemplaris
 __juriidiline instrument, mis kinnitab 
  dr Carl von Liphardi mingisugust rolli 
* krundiplaan umbes 1990-1995. aastast
* \"arakiri: 1996-05-24 Tartu Linnakohus otsustab
 rahuldada Vironia palvet Lai tn 30, 32 suhtes 

======================================================================

allik_fa__19990601__001
-----------------------

"\~Ollevik" 1999 nr 1, mitmes eksemplaris 

======================================================================

allik_pa__19990804__001

{roman.toi} noodid "Auf Traute Br\"uder", kahes eksemplaris, 
__yhel eksemplaril ka seletused
 <__TSITAAT>
 AUF TRAUTE BR\"UDER
 V! Riia-aegse v\"arvilaulu teemal.
 M\~oteldes nendele, kes meid juba ees ootavad. 
 
 <__TSITAAT> 
 Originaal meloodia: "Stimmt an mit hellem, hohen Klang".
 S\~onad: Matthias Claudius, 1772, stud.theol. Jena.
 Viis:  Albert Methfessel 1811, stud. theol.Leipzig. 
 
__teisel eksemplaril k\"asitsi kirjutatud m\"arkus
 <__TSITAAT>
 K\"ull oleks p\~onev kui siia paigutada
 V! Riia-aegse v\"arvilaulu s\~onad. 
 (Muidugi saksa keeles). 
 


======================================================================

allik_ra__19990118__001

{leo.oispuu}, Tartu Laia Vironia majade tagastamisest
__flopi, k\"asitsi kirjutatud sedeliga 
 "MAJADTAG2.DOC", sisuks MAJADTAG2.DOC 
 __seda faili Linux WP8 peab WP 4.2 formaadiliseks, 
  ning avab, kuid ei ava loetaval kujul 

======================================================================

allik_ra__20000909__001

__{kristel.noodla} tippimine, {vhiir}{rtoi} ja veel umbes 6 pala, 
 formaadis "MSDOS with line breaks" 
 __sisse kantud {tkarmo} t\"o\"ojaama 
  "koostisosade" direktooriumi, nime all
  RN-X-NNNN__20000908T192130Z__vhiirjapalumuud_knoodla_MSDOSlnbrk.txt
__ka sama materjal RTF ja/v\~oi MS Word formaatides 
 __seda eirata

====================================================================== 

allik_ra__20000909__002

__{kristel.noodla} tippimine, {vhiir}{rtoi} ja veel umbes 6 pala, 
 formaadis "txt with line breaks" 
 __sisse kantud {tkarmo} t\"o\"ojaama 
  "koostisosade" direktooriumi, nime all
  RN-X-NNNN__20000908T192250Z__vhiirjapalumuud_knoodla_txtlnbrk.txt 

======================================================================

allik_ra_20001010__001

__{kristel.noodla} tippimine: 
 selle ketta pealt kasutada vaid viimat, pikka, faili

======================================================================

allik_ra_20001010__002

__{kristel.noodla} tippimine: 
 selle ketta pealt kasutada vaid viimat, pikka, faili

======================================================================

allik_ra_20001010__003

__{kristel.noodla} tippimine: 
 selle ketta pealt kasutada vaid viimat, pikka, faili

======================================================================

allik_ra__19990504__001 

{ants.saks}-a flopi paberist ymbertipitud paladega:
<__DIR>
MALEST~1 TXT   24423 04-24-1999 14:48 MALESTUS HIIR.txt
VIRVIT~1 TXT   12547 04-24-1999 12:25 VIR VITAEST TEKKEL.txt
SANGAR~1 TXT   2379 04-24-1999 16:14 SANGAR H OUNAPUU.txt
    3 files       39 349 bytes
             1 417 728 bytes free 

  
======================================================================
allik_wa__19971215__001:
------------------------

mitte-eriti-elavad fotod Toronto koondise tegevusest
aastast 1975u, antud {ants.saks}-a poolt {toomas.karmo}-le
__mitte kasutada alb2000-s


====================================================================== 

allik_wa__19980101__001:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
viitega kaanel "Vironia 1932-1962" 
(siinjuures ainult nimetatud need fotod
mis on alb2000 kokkupanemise seisukohast t\"ahtsad): 

* eestseisus 1900-11-26vkj KAAL=92 
* s\~odadevaheline vapp KAAL=92 TEEMA__ATRIBUUTIKA
* vapisaal ~=1935 KAAL=92 TEEMA__CQ
* vil!kogu ruba ~=1935 KAAL=92 TEEMA__CQ
* v\"aike saal ~=1935 KAAL=92 TEEMA__CQ
* {nvirro} enda legitimatsioonikaart Tartu Ylikoolis 
 (_m\~olemad pooled) KAAL=80 
* grupifoto 1900-11-26vkj KAAL=98 
* foto ja essee akadeemilise perekonna teemal KAAL=86
* {ulo.maramaa} karikatuur
 __sobiv garnituur "D" osa eelseisvate ajalooliste ylesannete
  palas, kuna seal r\"a\"agmine {ulo.maramaa} surmast KAAL=90 
* Rootsi 1948-11-26 esimene foto KAAL=87
* Rootsi 1948-11-26 teine foto KAAL=79
* Rootsi 1950-11-25 kahe rapiiriga KAAL=83
* Rootsi kantus KAAL=80
* Rootsi lindile kirjutamine KAAL=80
* Toronto 1952-11-29 KAAL=78
* Toronto {vmuikma} kaameraga KAAL=83 TEEMA={v.muikma}
* Toronto kantus, laulja, raamat KAAL=84
 (_1953, esimene pilt lehekyljel)     
* Toronto vilets eestseisuse laud 1953sygis KAAL=85 TEEMA=ATRIBUUTIKA
* Toronto cantus tooli otsast, ilma laudkonnata KAAL=72
* Toronto cantus laudkonnaga KAAL=82
* Toronto 1955-07-05 shtekkimine, esimene pilt KAAL=82
* Toronto {kselter} 1956-12-03 laud, {ks} paremal KAAL=79
* Toronto {kselter} 1956-12-03 h\"astituntud pilt KAAL=89
* Toronto 1960? vennastuspidu, kaks suruvad k\"att KAAL=83

======================================================================

allik_wa__19980101__003:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
punased kaaned, kaante peal s\~!onad "Photo Album" 
__{t.karmo} pole seda p\~ojalikult analyysinud, 
 kyll ON aga saanud
 (_{valdeko.alajan}-i abil, isiklikus invtervjuus) 
 natuke lisainformatsiooni m\~one foto kohta:
 * lk ba foto 1935-11-24: 
  + reb!{arno.lainvee}
   __Tartu konvendi viimane senior enne ENSV-d,
    oli ametis kui Vironia suruti p\~oranda alla
  + {ants.elken} 
  __KAAL=75 TEEMA__{arvo.lainvee} 
 * lk bb foto 1936-04-27
  + {richard.mitt} prillidega
 * lk ca 
  + suur kastanipuu C!Q! aias
   __selle kastanipuu l\"aheduses asusid
    lillepeenrad, kus muuseas tulbid
    (_tulbid Vironia v\"arvides?) 
   __KAAL=82 TEEMA__CQ
  + veranda Lai tn 30
   __see oli lahtine, puust
   __suve ajal pandi seal lauad v\"alja
   __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk cb foto 1936-10-12
  + {v.alajan} ARVAB, et pildis on v\"aike saal ja lugemise tuba
 * lk db foto 1936-11-16 
  + see on lugemise tuba
   __seal asusid raadio, ajalehed
   __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk ea foto 1936-12-16
  + see on vaade kamintoast yle v\"aikse saali lugemise tuppa
   __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk fa foto 1938-03-22 
  + see on coetus 1934/II ning 1935/I 
   __olderman = {valdeko.kangro}
    __{vk} isa oli asutajavilistlane
 * lk ib portree n\"aitab {feliks.sauks}-i mundris
  kui ta oma aega teenis Eesti Vabariigi kaitsev\"agedes
 * lk jb j\~oulupuuga pilt
  __tehtud v\"aikeses saalis? 
   __{valdeko.alajan} pole KINDEL, kas v\"aikeses saalis

======================================================================

allik_wa__19980101__005:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
pruunid kaaned kullaga, kaane peal kuldt\"ahtedes
"Vironia Eestis"
__selle "alb2000 B3" enk ENSV osa 
 on {t.karmo} p\~ohjalikult analyysinud
__{t.karmo} pole selle 
 s\~odadevahelist ehk "alb2000 B2" osa 
 pap\~ojalikult analyysinud, 
 kyll ON aga saanud
 (_{valdeko.alajan}-i abil, isiklikus invtervjuus) 
 natuke lisainformatsiooni m\~one foto kohta:
 * lk ba pilt mitme lauaga
  __vapisaal, kusjuures eriti torkab silma scriba tool
  __vasemal liikmete toole
   __liikmete toole leidus ka v\"aikses saalis
  __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk ba pilt yhe ainsa lauaga 
  __v\"aike saal
   __fotograafi selja taga lubemistuba, 
    ees n\"aha l\"abi ukse kaminatoa kamin 
    __{t.karmo} arvab, et see on see sama kuulus
     marmorist kamin, mis olevat kadunud kellegi
     ametniku isiklikku valdusesse ENSV ajal
  __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk db grupipilt kardinad taustal, 1936-11-29
  __rebasteater   
  __vasemal prillidega {valter.hiir}
  __see on kasutatuav, kuna meil on {valter.hiir}-e sulest
   tsitaate B2a osas (kus kirjeldame Tartu konvendi elu)
  __KAAL=75 TEEMA__{valter.hiir}
 * lk fa 1938-03-13 v\~oi 1938-03-19, grupipilt v\~olviga
  __siin keller p\"arst remonti
   __KAAL=82 TEEMA__CQ
 * lk ga Viljandi vironusi 1939 
  __alumises reas foto vasema serva ligidal {harry.toi}
  __keskmises reas mitte k\~oige vasemel, aga just
   tolle vasrema mehe k\~orval kikkilipsuga {roman.toi}
  __{roman.toi} k\~orval {\"ulo.maramaa}???
   __kahjuks siin on {t.karmo} k\"asitsi tehtud m\"arkmed
    {t.karmo}->{v.alajan}-i intervjuust ebaselged
    __kuid asja saaks kyllalti kergesti kontrollida 
     {roman.toi} v\~oi {valeko.alajan}-i abil
  __KAAL=70 TEEMA__{roman.toi} TEEMA__{\"ulo.maramaa}
 * lk ha 1939-11-26
  __pauctuba?
   __{v.alajan} ei olnud kindel, kas pauctuba
  __inponeeriv foto, humoorikas selle p\"arast, 
   et nii forsseeritud poosid 
  __KAAL=86 TEEMA__CQ
 * lk ia
  * {j.kuusik}-u matus 1963 
   __KAAL=80 TEEMA__ENSV
  * {b.talvar}={b.blum} oma kirikus 1969
   __KAAL=80 TEEMA__ENSV
  * {b.annuk} abikaasaga ning pr{?.annuk}-i matus
   __KAAL=80 TEEMA__ENSV
  * Tartu "Kaunases" 1970-11-28
   __see oli yks laup\"aev
   __KAAL=90 TEEMA__ENSV 
  * {a.siirak}-i matus 1975-05-22 
   __selgesti nimetatud isikuid, ohtralt
   __KAAL=85 TEEMA__ENSV
  * Tallinnas 1980-08, mitu selgesti nimetatud meest
   __KAAL=85 TEEMA__ENSV TEEMA__JUUBEL70 
  * Tartus Ilmatsalus 1980-11-29 
   __KAAL=85 TEEMA__ENSV TEEMA__JUUBEL80 
  * {h.paalman}-i matus P\"arnam\"ael 1981-07-01
   __mitu selgesti nimetatud isikut
   __KAAL=75 TEEMA__ENSV
   
======================================================================

allik_wa__19980101__007:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
punakas-pruunid kaaned, kuldt\"atedes kaanel "Vironia Rootsis"
__{tk} leidis aega vaid pealiskaudseks analyysiks:
* 1963-12-14 uus C!Q!
* 1965-07-05 {hanno.kompus} kylas
* 1966-07-24 {heiki.tamm} kylas
* 1974-04 uus C!Q!
* 1977-11-11 {a.joonson} kylas
 __on see ylikuulus kindral Joonson?
  __v\~oiks olla, kuna teklit pole, ja kindral vist polnudki
   viroonlane
* 1979-07-01 {h.esop} abikaasaga kylas
 __TEEMA__{h.esop} TEEMA__ENSV 

======================================================================

allik_wa__19980101__009:
-----------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
punased kaaned, paberist silt seljal
"Erik Dolfi album 1950-1960"
__{t.karmo}-l puudus aega analyysiks
 __ilmselt paguluse algaastad, M\~ONED tugevad, huvitavad fotod

======================================================================

allik_wa__19980101__011:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
sinised kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 1965-1980"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================

allik_wa__19980101__013:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
pruunid punutud mustriga kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 70"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================


allik_wa__19980101__015:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
mustad kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 75"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================


allik_wa__19980101__017:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
punasedkaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia - Esto 80"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================

allik_wa__19980101__019:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
mustad kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 1984-1985"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================

allik_wa__19980101__021:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
tumerohelised kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 85"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================

allik_wa__19980101__023:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
mesikollased kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 1986 1987 1988 1989"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

======================================================================


allik_wa__19980101__025:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
hallid kaaned, seljal s\~onad 
(_{n.virro} kirutatud?)
"Vironia 1990"
__{t.karmo}-l polnud 2001.a. aega analyysiks

====================================================================== 

allik_wa__19980101__099:
------------------------

fotoalbum {nigul.virro} p\"arandist, 
laenatud {tkarmo}-le {madis.virro} poolt, 
viitega kaanel "Vironia Eestis"   
(siinjuures ainult nimetatud need fotod
mis on alb2000 kokkupanemise seisukohast t\"ahtsad): 

* Riia-aegne vapp KAAL=85 TEEMA__ATRIBUUTIKA
* "Kaunase" esindusrestoranis KAAL=88 TEEMA__ENSV
* 1988-12-07 {hesop}-i kodus kslk KAAL=90 TEEMA__TAAS
* 1989-02-11 Tallinnas EKE saalis KAAL=95 TEEMA__TAAS
* 1989-04-28 Vironia lipp enne Eestisse saatmist KAAL=88 TEEMA__TAAS
* 1989-05-13 kyllakutse KAAL=88 TEEMA__TAAS
* 1989-05-13 Tllnna Reaalkoolis pidulik aktus KAAL=79 TEEMA__TAAS
* 1989-11-26 Vironia A!C! Tallinnas KAAL=77? TEEMA__TAAS

======================================================================


allik_wa__19980601__001:
------------------------

head Toronto portreed, ilma isikute nimedeta
__need vist EI kuulu alb2000's kasutamisele
 __v\~oib-olla vaid m\~oni yksik, kui autori foto
__YLESANNE_KAAL=20
 oleks hea kui {rtoi}{vmuikma} paneksid nimed juurde

======================================================================

allik_wa_19980930: 
------------------

lahtised fotod, 
{tkarmo} poolt loetletud umbes kronoloogilises j\"arjekorras
viitet\"ahtedega (mida (tkarmo} on ka pannun fotode taha): 
*ann____Vironia grupipilt Riias 1900, korralikule fotopaberile
    tehtud, kuid kajuks trykkali skriiniga 
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL87
*bnn____3 isiku grupipilt, 1905-05, Amberg keskel, 
    mundrid (kaasa arvatud teklitaolised peakatted), 
    m\~o\~ogad 
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL85
*bon____3 isiku grupipilt, samade isikutega kui enn'is, 
    seekord aga laua taga 
    __kui oleks vaja Ambergist yksi portree, siis 
     v\~oiks seda saada seda fotod k\"arpides
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL85
*cnn____Tartu Lai tn fassaad, vist kunagi ajavahemikul 1920/1940
    __pole kyllalt hea alb2000's kasutamiseks, 
     kuid on soovitav seda toimetada
     {gert.schultz}-i k\"atte
     seoses meiliga ex{gs}ad{tk}@20000613T101136Z
     Vironia varade tagatastamine asjus
*con____Tartu Lai tn sisustus (n\"aha kaugelt, l\"abi ukse, on kamin),
    inimesteta, vist kunagi ajavahemikul 1920/1940
    __pole kyllalt hea alb2000's kasutamiseks, 
     kuid on soovitav seda toimetada
     {gert.schultz}-i k\"atte
     seoses meiliga ex{gs}ad{tk}@20000613T101136Z
     Vironia varade tagatastamine asjus
*coo____Tartu Lai tn sisustus (eestseisuse laud, vist), 
    inimesteta, vist kunagi ajavahemikul 1920/1940
    __pole kyllalt hea alb2000's kasutamiseks, 
     kuid on soovitav seda toimetada
     {gert.schultz}-i k\"atte
     seoses meiliga ex{gs}ad{tk}@20000613T101136Z
     Vironia varade tagatastamine asjus
*dnn____v\"aike grupipilt (yks rapiir, oldermani sarv), kokku
    kymme meest, dateeritud negatiivil 1933-09-25
*enn____toolid laudadel, mehed toolides (tagasihoidlik olymp????), 
    negatiivil dateeritud 1939-03-11 
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL78
    __\~oieti kaks fotot samast negatiivist, 
     seega viidetega gnn-1 ja gnn-2 
*fnn____suur grupipilt, laul vist lahtis, olderman sarvega, 
    negatiivil dateeritud 1939-03-13 
*gnn____grupipilt 1938-08-14, n\"ahtavasti saadetud okup Eestist
    kusagile, v\~oib-olla kusagile l\"a\"aneriikides 
    __taga kirjutatud pastakaga, selge k\"aega, 
     kuid {tkarmo}-le natuke raskesti loetavas stiilis,
     umbes 
     <__TSITAAT>
     Vivat, crescat, floreat C!V. in Aeternum! [sic] Nov. 
     1900-1984. 
          Proosit A.1984! 
     Soovime k\~oikidele vanadele s\~opradele 
     tujuk\"ullast s\"unnip\"aeva! 
     J. Gensing, B. Annuk, B. Tillikas, E. Korn
     H. Mauring, L. Tiik. A. Allmere,
     R. & H. Saral'id, H. Ohvril, A. K\"urna, 
     R. Valdsoo Taaralinnast! 
    
     Foto on v\~oetud 14.03.1939.a.
     
     __foto iseenesest ei ole kyllalt huvitav alb2000-ks
      \"aratoomiseks, kuid taha kirjutatud l\"akitus on
      huvitav kyll, ja oleks m\~oeldav kui faksiimile 
      (_sel puhul siis koos fotoga)
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL60
   
*hnn____grupipilt, taga kirjutatud et EKN Uppsalas 1947
*inn____grupipilt, taga kirjutatud et A!C! Rootsis 1947
    __igavav\~oitu, aga selle t\"ahtsusega, 
     et ta on vist yks esimesi pilte Rootsist
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL55
*ion____grupipilt, taga kirjutatud et A!C! Stockholmis 1948
*jnn____v\"aike Austraalia grupipilt, 
    taga kirjutatud umbes
    <__TSITAAT>
    Aastap\"aeva komer\vsi kaatrip\"aeval 1953
    Sydney l\"ahedal, Austraalias
    Vasakult paremale:
    Esireas: H. Sumbak. F. Leubtus, A. Pauk ja H. Unt
    Tagareas: L. Peedo, V. V. Leinbak, A. Aavelaid ja E. Liebus 
    Sydney koondise sv!sv!dest pildilt puuduvad:
    V. Pikk ja E. Kampus (v\~otja) 
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80 
     __mitte eriti hea pilt, kuid yks meie v\"ahestest 
      Austraaliast
      __probleem: s\"arituskestvus v\~oib-olla korras, 
       kuid kontrast liiga suur
       __halb paberivalik pimikus????
    
*knn____grupipilt, kontrast vist liiga v\"aike, 
    kirjeldusega taga umbes
    <__TSITAAT>
    EKL-i senioride 1953 I sem. l\~oppkonvent 11. mail 1953.a.
    vil. T. Lippu juures, Stuvsta, Stockholm EKL
    
*lnn___grupipilt 1950datelt aastatelt,
    tagapoolse kirjeldusega
    (_aastaarvu viimane shiffer kahjuks mitte selge      
     __aga see ei saa olla 
      * 1951-05-20 (pyhap)
      * 1952-05-20 (teisip)
      * 1953-05-20 (kolmap)
      * 1954-05-20 (neljap) 
      * 1955-05-05 (reede)
       __kuna kahtlane shiffer ei ole "5"
      * 1956-05-06 (pyhap) 
      * 1957-05-20 (esmasp) 
      * 1958-05-20 (teisip)
      * 1959-05-20 (kolmap)
     __ja see v\~oiks olla
      * 1950-05-20 (laup) 
      __nii et kindlasti 1950datel, v\~oimalikult 1950-05-20
    <__TSITAAT>
    Korp! Vironia Saksamaa koondise pidulikul koosolekul 
    M\"unchenis 20.5.50 
    1) Werner Mossa
    2) Arnold Joonson
    3) Peeter Orle
    4) Imant S\"umer (Rootsist)
    5) Walter Frey 
    
*mnn___grupipilt, seletusega taga
    <__TSITAAT>
    Korp! Vironia Koondis Saksamaal
         * * * 
    Korp! Vironia 56. Aastap\"aeava t\"ahistamisest
    osav\~otjad viroonlased:
    \"Ulemises reas (pahemalt paremale)
    1) K.P. Selter
    2) V. Toome
    3) P. Orle
    4) W. Mossa
    alumises reas: (pahemalt paremale)
    1) J. Kase
    2) A. Joonson
    3) K. Selter
    4) W. Korn
    Sch\"onaus, Heidelbergij.
    22.12.56
    
    A!C! Sockholmis 1960. 
    Pr. Auline Aule andis Rootsi Koondisele \"ule V. liup. 
    
    __taga ka kummistemp, umbes s\~onadaega:
     <__TSITAAT>
     Foto: H. PERTEN
     Bokbinderv. 80, H\"agarsten
     Stockholm, Tel. 45 87 41 
     
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80 
*onn___pidulaud, vanem coetus \vs\"arfega pysti, 
    taga kirjutatud
    <__TSITAAT> 
    O. Amberg Stockholmis (1960?)
    
    __ka kummistemp "Foto H. Perten"
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL85 
     __igati sobiv kaunistus Oskar Ambergi eluloole, 
      huvitavaks kontrastiks Riia-aegse fotoga
      Ambergist tudengip\~olves 
*pnn___viis meest \vs\"arfedes, kaks kyynlajalga, 
    kaks rapiiri, taga kirjutatud
    <__TSITAAT>
    EKL-i eniorid Rootsis. Sulev S\"uvari kirjutab
    alla lepingule (kuuek\"umnendate algul?)
    
    __ka kummistemp "Foto H. Perten"
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL85 
     __klassikaline foto, 
      mis nagu annab edasi Eesti 
      k\~orgakadeemilisuse atmosf\"a\"ari 
*qnn___ymar laud, mehed-daamid-kellner, 
    taga kahe eri k\"aega kirjutatud nii
    <__TSITAAT>
    Stockholmis A!C! 70
    
    kui ka
    <__TSITAAT>
    Soome k\"ulalisi
    , 
    ka kummistemp "FOTO R. TIPPO}
    __igav pilt 
*rnn___kaks daami, noormees, 
    taga kahes eri k\"aekirjas
    <__TSITAAT> 
    A!C! 70 Stockholmis Soome k\"ulalised
    
    ning kummistemp "FOTO R. TIPPO"
    __oleks alb2000'le sobiv, kuna humaanne, sympaatne foto, 
     kui ainult teaksime missugust tegemist oli 1970.a. 
     Stockholi A!C!-il soomlastega
     (_Karjala osakond????)
*snn___igav suur grupipilt, taga kirjutatud kahes erinevas
    k\"aekirjas
    <__TSITAAT>
    A!C! 70 Stockholmis 
    
*tnn___pilt okup Eesti kokkutulekust, umbes 30 isikut
    (nii mehed kui daamid), m\~oned mehed koguni teklitega; 
    taga kirjutatud kolmes erinevas k\"aekirjas:
    +1__ 
      Rein ja Hen Sarali ettev\~otmisel
      
    +2__ 
      Ilmatsalu s\"o\"okla klubi ruumides, kus "partei" 
      koos k\"ais. Buss t\~oi inimesed Tartust, ja hommikul
      viis tagasi. \"O\"obimine oli krraldatud, s\"o\"ok.
      puhkeruumides. Sellel ajal ei julgenud paljud
      seltsivennad kokku tulla veel. 
      
    +3__ 
      70 juubel 1970a Vironia kokkutulev 
      Ilmatsalu s\"o\"oklas
      sv! Paalmani s\"unnip\"aevana!
      
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL90 
*unn___igav v\"arviline grupipilt, \vs\"arfed jne, 
    seinal kaunistus "EKL 60", 
    Kodaki stembi j\"argi n\"aha, et laboratoorium
    tegi oma t\"o\"od 1975-05 
    __taga kirjutatud <__TSITAAT>Austraalias.
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL70 
     __v\"a\"artuslik, kuna yks meie v\"aheseid Austraalia votosid
*vnn___suur, igav grupipilt, 
    taga kirjutatud
    <__TSITAAT>
    Perek.-\~ohtu 1975 Stockholmis 
    
    __ka kummistemp "R. Tippo..." 
*wnn__ajalooliselt esmaj\"argulise t\"ahtusega kaheksa mehe
   grupipilt; 
   taha kirjutatud umbes 
   <__TSITAAT> 
   Kohtumine Vironia seenioriga 1938-1940. Arvo Lainvee (c 35 II)
   Tallinnas Kadrioru kohviku juures 1975.a.
   augustikuul, Arvo L. viimasel kodumaal
   k\"aigl Siberist Krasnojarski kraist Bol\soi[??{tkarmo}] 
   alevist[????{tkarmo}] 
   kuhu ta oli elama asunud peale kinnipidamiselt vabanemist 
   sinna asumisele saadetud (1949a) enda ema juurde. 
   Fotol vasakult: 
   Eduard Siirak (c. 24 II) Harry Lember (c. 27 II)
   Elmar M\"annik (c. 33 II) Ilmar Kaldveer (c. 33 II) 
   Valter Juur (c. 29 II) Rudolf Hain (c. 31 II) 
   Arvo Lainvee (c. 35 II) Friedrich Johansson (c. 32 I) 
                Foto. Endel Kullamaa
    
   __{tkarmo} kontrollis nimed 20000620T010111Z alb1990 vastu 
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL94 
*xnn__igavav\~oitu grupipilt, kus kaks teklit osalt \"ara l\~oigatud
   tagapoole kirjutatud 
   <__TSITAAT>
    Austraalia koondis 1977
   
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL55
*ynn__natuke tavaline kommer\vsilaua pilt, \vs\"arfed, 
   kaks rapiiri, taga kirjutatud
   <__TSITAAT> 
   A!C! 80 Stockholmis
   Seisab Heldur Ester, 
   lauauotsas "p\~oline" senior Meeme Peets
    
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL55
*yon__grupipilt, mehed-daamid-trepikoda-maal, 
   taga kirjutatud
   <__TSITAAT>
   A!C! 1980 Stockholmis 
   
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL55
*znn__grupipilt, kus {tkarmo} tunneb \"ara 
   University of Toronto Hart House Great Hall,
   taga kirjutatud
   <__TSITAAT>
   Torontos 1980 A!K!
   
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL50

====================================================================== 

allik_wa__19981205__001:
------------------------

lahtised fotod, 
V\~OIB-OLLA saadetud {louis.saral}->{toomas.karmo}@19981205, 
kusjuures 
1__t\"ahtsad fotod lebavad ymbrikus ilma paberist ribata, 
  ja kannavad viiteid tagakyljel, viited valitud sedamoodi
  et nad peegeldaksid tegelikku kronoloogilist j\"arjestust: 
  *ann____{oskar.kerson}{louis.saral}@197106
      taga kirjutatud
      <__TSITAAT>
      London, juuni 1971. Hotel President,
      Russell Sq k\"ulastamas. 
      Vasakult: Oskar Kerson, c. 1910 II ja
      Louis Saral, c. 1934 II v\~otavad 
      tervisejooki kell 1:00 hommikul. 
      
      __natuke kurb foto, aga kasutatav kas Londoni loo
       illustreerimiseks v\~oi seoses {oskar.kerson}-iga 
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL65
  *bnn____{eaule}{karl.parl}{erich.harkna}{roman.toi}
      Torontos 1990.a. juubelipidustustel, 
      taga kirjutatud
      <__TSITAAT>
      Tartu aegsed oldermanid Torontos
      Vironia 90.a. juubelipuhul: 
      Vasakult: Eerik Aule c. 1927 II
           Karl P\"arl c. 1931 II
           Erich Harkna c. 1933 II 
           Roman Toi c. 1936 II 
      
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL82
       __kaalu p\~ohjendus: 
        v\"aga kena pilt ennes\~ojaaegsetest oldermannidest 
        k\~orgemas eas
       __oleks hea pildimaterjal Toronto koondise pala     
  *cnn____{*kaldveer}{mpats}{lsaral} s\"o\"ogilauas frakkides,
      taga kirjutatud
      <__TSITAAT>
      Toronto 23. nov. 1990 
      Vasakult: [?] Kaldveer c. 1925, Madis P\"ats, 
       Tartust c.?, Louis Saral c. 1934 II 
      
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL89
       __kaalu p\~ohjendus: 
        pilt illustreerib t\"ahtsat teemat, 
        nimelt, kuidas Eesti Vironia kylastas Toronto
        Vironiat suurel juubeliaastal, 
        yhtlasi viimasel punasel aastal 
        __selle \~oige koht oleks v\~oib-olla albvir2, 
         nii et pidagem seda laenuks:
         LAEN__tagastada_{albvir2} 
  *dnn____{louis.saral} passipilditaoline, kurvav\~oitu bystportree 
2__t\"ahtsusetud fotod ei ole yksikult m\"argitud, 
  kuid on koos hoitud paberist ribadega =======================================================================

allik_wa__19981222__01:
-----------------------


01: lahtised fotod:
* Baltimore'i Esto
 __vist igav
* Montreali konvendikoosolek kellegi elutoas umbes 1983.a.
 __see olgu meil teisej\"arguliseks
  v\~oimalikuks pildimaterjaliks Montreali loo juures
* 1980 Esto Toronto raekojaplatsil
 __huvitav, soovitav \"ara tuua, kuna n\"aitab nelikgrupina 
  neli Westholmlast neljast eri riigist 
 __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL70
* c. 1937 Vironia 75. a. kommershil
 __soovitav \"ara tuua juhul KUI me saame 1937.a. coestuse pildi 
  __sest siis loome pikantse kontrasti
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80  
* {harald.tamm} koos {hanno.kompus}ega
 __soovitav tuua \"ara AINUL {hk}
  __kena portree {hk}'s oma loojangus 
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80
02: suurele pappt\"ukile kinnitatud fotod: 
* Montreali pidutsemised
 __eirata k\~oik v\"alja arvat YHTE, 
  nimelt see, kus bass ja bariton laulavad 
  kahe l\~o\~otspilli saatel
  __see olgu meil esmaj\"arguliseks
   pildimaterjaliks Montreali loo juures
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL85


======================================================================

allik_wa__19990107__001:
------------------------

__kaks mustvalget Toronto grupipilti, coetused 1973 ja 1975,
 koos negatiividega 
 __kahjuks kurva ilmega
  __parem mitte kasutada 
__vist antud ex{ants.saks}ad{toomas.karmo} 
 isikliku vestluse jooksul 

======================================================================

allik_wa__19990211__001:
------------------------

__1930date aastate fotod, m\~oned imehuvitavad, 
 nagu seletatud meilis ex{itaats}ad{tkarmo}@19990211T142400Z: 
 <__ARHIIV_19990211T142400Z>
---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 11 Feb 1999 16:24:11 +0200 (EET)
From: arvet@iname.com
Reply-To: korp.vironia@lists.ut.ee
To: Multiple recipients of list 
Subject: [VIRONIA:3176] Fotod Tartu konvendis

Tere
mõtlesin et, teavitan kõiki listilugejaid järgmisest 
huvitavast juhusest. Nimelt on Tartu konventi jõudnud suur hulk 
( < 100) vil! Ülo Maramaa (hüüdnimi Chang)c.1930/II fotosid. 
Nimetatud fotod ilmusid välja sv! Paisi kaudu, kellele need olla 
andnud keegi korp! Lembela liige. Täpsemat lugu võib küsida 
asjaosalise enda käest. Fotod on huvitavad, pärinevad enamus siis ajast 
1930-1938 ja peegeldavad selle aja konvendielu päris lahedalt. Natuke 
muudab asja kurvemaks see, et Vil! Maramaal 
endal oli antud üsnagi lühike aeg nende sündmuste meenutamiseks, mida 
kujutavad need 
pildid. Nimelt hukkus ta juba 1940 aastal okupantide käe läbi.

Loodan need fotod jõudumööda kleepida albumisse, et 
kõigil soovijail oleks mugav võimalus neid soovi 
korral vaadata(praegu on nad lihtsalt pakis)

Parimat soovides
sv! Indrek Tääts
c. 1995/II
 
__siinses yksikfotode kategoriseerimises 
 * viited n?? kuuluvad 
  eriti headele fotodele, millel pildistamise p\"aev   
  \"ara toodud negatiivil, 
 * viited q?? kuuluvad
  eriti headele fotodele, millel pildistamise p\"aev
  ei ole \"ara toodud negatiivil 
__siin siis kategoriseerimine: 
 *nnn____olymbitaoline ronimine mitte kamina vaid keeramikast ahju
     otsa 19301108 
     __negatiivile kirjutatud
      <__TSITAAT>
      Wenn Mich Sorge dr\"ucket 
      Und das Schicksal t\"ucket...
              8.novb.30A. 
       
  __taga kirjutas {tkarmo}, \~ornalt, pliiatsiga, 
   vist 1999.a., vesteldes m\~one vana coetusega
   nagu {valdeko.alajan}
   <__TSITAAT>
   oletus; tagareas paremal tipus sv! Saks? 
   
  __taga kirjutatud musta tindiga 
   <__TSITAAT>
   \"Ulo Maramaa
   
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL92
   __eriri sovib, kui saab koostada pildiessee 
    "olymp l\"abi aegade" 
  __TEEMA__OLYMP
 *non____foto tehtud pimikus postkaardi-positiivina, 
     negatiiv dateeritud 19301108, 
     tugevasti forsseritud poosid kamina juures 
     (_lauljad, tukkujad) 
     __sharmantne t\"apselt selle p\"arast, et ta
      on nii forsseeritud 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL90 
     __TEEMA__SISUSTUS
 *noo____foto tehtud pimikus postkaadi-positiivina, 
     negatiiv dateeritud 19301108, 
     tugevasti forsseritud poosid kamina juures 
     (_tukkujaid, kuid siin pole lauljaid
      __seega mitte nii \~onnestunud kui foto nmn) 
 *npn____foto olympist (vist) klaveri otsas; 
     klaverim\"angija, siis kom meest istumas klaveril, 
     siis kaks meest seismas 
     __dateeritud 19310328
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL92
      __sobiv materjal piltiesseeks "olymp l\"abi aegade" 
     __TEEMA__OLYMP
 *npp____klassikaline olymp, 
     sobiv teemale "olymp l\"abi aegade"
     __m\"o\"oblitykid, 6 meest; 19310328
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL79 
     __TEEMA__OLYMP
 *nps____hea s\"o\"ogilaud, 
     mis n\"aitab Lai tn sisustust vms; 19310431 
     __TEEMA__SISUSTUS 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL79 
 *nqn____\~olleklaasid, trumm, laul lahti, 
     kuskil aias (Lai tn 30??), 19310423 
     __bravuurne pilt 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL74
 *nrn____paar \~olut, kuskil aias: pilti aga domineerib
     kahe mehe puu otsa ronimine; 19310423 
     __{valajan} teaks, kas siin on tegemist Lai tn 30 aiaga 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL89
      __sobiv materjal piltide-esseeks "olymp l\"abi aegade" 
     __TEEMA__OLYMP
 *nrp____suur, igav grupipilt, millel on aga see voorus, 
     et ta n\"aitab vappi ja lyhtrit 
     __19311121 
      __see oli yks laup\"aev 
      __TEEMA__SISUSTUS
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL74 
 *nsn____kaheksa meest kamina otsas, laul lahti, 
     negatiivil dateerigtud 19321109 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL91
      __sobiv materjal piltide-esseeks "olymp l\"abi aegade" 
     __TEEMA__OLYMP
 *ntn____umbes 18 meest laulmas, viiuli-klaveri-trummi saatel, 
     \~ollepudelid laual; 19331007   
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL78
      __hea yldine oma aja iseloomustus 
 *nun____umbes 16 meeset l\~okke juures, \"o\"osel, 
     kuskil pargis v\~oi aias, 
     negatiivil dateeritud 19340508 
      __hea yldine oma aja iseloomustus, 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL81
       ja haruldane selle poolest, et n\"aitab l\~oket 
     __TEEMA__SISUSTUS
      __sisustus selle p\"arast, 
       et vist n\"aitab Vironia aeda 
 *nup____{valdeko.alaja}-i stuudiofoto, passipildi stiilis, 
     taga kirjutatud {valajan}-i k\"aekirjas, tindil
     <__TSITAAT>
     Oldermanile! 
       Valdeko Alajan
     12. nov. 34 
      
     __19341112 oli yks esmasp\"aev 
 *nvn____suur pidu katuse all, nagu maja lisahoones; 19360523 
     __TEEMA__SISUSTUS 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL78 
 *nwn____elegantsed daamid, ysna intiimne grupp frakkides jne 
     9 inimeest kokku; kenasti iseloomustab oma ajaj\"arku;
     19381126 (see oli laup\"aev)
     __kysida isikute kohta {valajan}{rtoi}-lt vms
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL78 
 *qnn____mystline pilt, kus noormees seisab mingisuguse lava
     otsas, tema taga heintest koonus nagu tilluke heinakyyn, 
     tema ees preili v\~oi daam nahkkasukas
     __v\~oib-olla {valajan}{rtoi} oskavad seletada????
     __kui, ja paraku ainult kui,
       seletus saab leitud, on ypris sobiv
      alb2000-le 
 *qno____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnp____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnq____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnr____samast syndmusest kui qnn? 
 *qns____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnt____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnu____samast syndmusest kui qnn? 
 *qnv____samast syndmusest kui qnn? 
 *qon____veidi mystilne foto, kus on umbes 22 meest v\"arskes
     \~ohus, mingisuguse vana saunamoodi palk-ehituse ees, 
     pildi esiplaanil midagi nagu palksild, yhel mehel
     piip suus bokseerimise poosis
     __yks mees tekliga on sedav\~ord tumeda n\"aoga, 
      et teda saaks ka pidada neegriks, mitte 
      kaukaasia rassist 
      __see v\~oiks olla t\"ahtis
       __kas {valajan}{rtoi} oskavad anda seletust? 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL73
 *qpn____klassikaline olymp, umbes 8 meest m\"o\"obli otsas, 
     \~ollekannu vms ja yks rapiir ja mingisugune lillekimp
     __tuleks uurida lillekimbu t\"ahendust
      __{valajan}{rtoi} v\~oib-olla teavad midagi 
     __t\"aitsa sobiv piltide-eesseks "olymp l\"abi aegade" 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL90 
     __TEEMA__OLYMP
 *qqn____laul lahti, vaskpasun, pudelid, trumm, 
     __yhel mehel r\"atik ymber pea nagu oleks ta saanud haavata
      __{valajan}{rtoi} v\~oib-olla teavad midagi 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL79
      __sharmantne pilt
       __palju spontaansem, kui tavalised selle ajastu fotod 
 *qrn____laul vist lahti: mehed gazeebo-taolises pisipaviljonis
     __tuleb kindlasti kysida {valajan}{rtoi}vms k\"aest,
      kas siin on tegemist Lai tn 30 aiaga
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL89
       __p\~ohjendus: on t\"ahtis j\"a\"advustada 
        aia gazeebot
        __siin {tkarmo} oletab, et t\~oesti see on gazeebo
         mis esineb pildil 
       __TEEMA__SISUSTUS
 *qsn____\~ollelaud vms, habemega vanem mees ratsav\"ae (?) 
     mundris 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL81
      __kaalu p\~ohjendus: mundrikandja v\~oiks olla
       kindral Joonson 
       __kysida {valajan}{rtoi} k\"aest vms 
      __TEEMA__RIIGIKAITSE
 *qtn____kamina juures, laul lahti, 7 meest klaveri otsas 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL60
      __kaalu p\~ohjendus: oleks kyll sobiv teemal
       "olymp l\"abi aegade", kuid meil on siiski 
       paremat kaminamaterjali 
      __TEEMA__OLYMP
 *qun____pukpilli orkeester, vormis (Ratsav\"agi?)
     __tuleks kysida {valajan}{rtoi}vms k\"aest
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL83
     __TEEMA__RIIGIKAITSE
 *qvn____klassikaline olymp; m\"o\"oblitykke, trumm, 
     ka v\~olvid, elektri kilp vms (millest v\~oib j\"areldada, 
     milles maja osas seda olympi ehitati) 
     __"olymp l\"abi aegade"
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80 
     __TEEMA__OLYMP
 *qwn____vapp, mille all ripuvad kaks sarve
     __kysida {valajan}{rtoi} vms k\"aest 
      sarvedega seotud riitustest 
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL86 
      __TEEMA__SISUSTUS 
     


======================================================================

allik_wa__19990416__001:
------------------------

__pildikogumik (umkaudselt dateeritud)
 ex{markus.hess}ad{toomas.karmo}@19990416, 
 pildistades kylma s\~oja l\~oppfaasi Torontos, 
 ja ymbrikus k\"asitsi kirjutatud seletusega
 <__TSITAAT>
 Toomas

 1) Must valged pildid on 1986da aasta demonstratsioonist
   ja ma arvan et need oleksid t\"ahtsamad kui varvilised pildid
   mis naitavad 1987da aasta demo'd
 2) Pilt mis oleks hea pana, kuna ta pole kuskil mujal ilmunud
   on see kus kaared Raekoja platsil said nimi "Freedom Arches
   Inimesed pildipeal on vasakult Toronto Linnapea Art Eggleton, 
   German Ambassador Wallner, Markus Hess, W. Boychuk 
   Ukraina City Councillor
   (Plaque is mounted onto a slab of the Berlin Wall)
    Markus
 P.S. Ma tulen tagasi Inglismaalt Mai 8dal. 
 : 
 *nnn____Toronto raekoja plats meeleavaldus 19860823
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL93
      __kaalu p\~ohjendus: plakatitel on nimetatud muuseas
       Tshernob\~ol; meeleavalduse suurus kergesti aimata; 
       see olgu meie peamine pilt Mustalindip\"aevast 
     __see illustreerigu {mhess}-i Mustalindip\"aeva pala
 *non____Toronto raekoja plats meeleavaldus 19860823 
     __suur grupi pilt, nagu "ann"
     __pole t\"aiesti sobiv, kuna Solidarnostshi loosung
      on pahemast poolest v\~oetud, annab imeliku mulje
 *qnn____Toronto raekoja platsi ees vabaduse kaarte pidulik
     avamine 
     __vasemal vanem mees, noorem mees, 
      paremal {markus.hess}, ja {mhess}i varjul VEEL yks mees
      __nii et on kokku neli inimest riiet t\~ostmas
       Vabaduse Kaarte tahvlilt  
      __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL93 
       __kaalu p\~ohjendus: 
        igati \~onnestunud pilt Kylma S\~oja l\~opust 
       __see v\~oiks h\"asti illustreerigu {mhess}-i 
        Mustalindip\"aeva pala, 
        kuid on sedav\~ord tugev, et teda saaks ka 
        mujal kasutada 
 *snn____Toronto raekoja platsi lennulennuliselt, 
     meeleavaldus 19870823 
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL79
      __see olgu mitte {mhess}-i pala illustreerimiseks, 
       vaid v\~oimalikuks k\~orvalillusratsiooniks 
       1987 teemalisele materjalile   
       __eriti sobiv kui me n\"aiteks toome \"ara
        faksiimile New York Times'i 19870824 raportaazhist 
 *son____Toronto raekoja plats l\"ahedalt, meeleavaldus 19870823, 
     umbes 6 Eesti lippu
     __huvitav, aga v\~oib-olla mitte kasutatav, 
      kuna meil on muud materjale 
 *spn____Toronto raekoja plats l\"ahedalt, meeleavaldus 19870823,
     n\"aidates okastraadiskulptuuri sissekandmist
     l\"abi rahvamurru 
     __huvitav, aga v\~oib-olla mitte kasutatav, 
      kuna meil on muud materjale 
 *sqn____Toronto raekoja plats l\"ahedalt, meeleavaldus 19870823,
     n\"aidates okastraadiskulptuuri sissekandmist
     ilma rahvamurruta 
     __huvitav, aga v\~oib-olla mitte kasutatav, 
      kuna meil on muud materjale 
 *tnn____mitu fotot, kokku hoitud omaenda ymbrikuga, 
     Toronto raekojaplatsi 19870823 meeleavaldusest 
     __need ei ole kyllalt t\"ahtsad, et on m\~otet
      neid yksikult tuua siinses katalogis \"ara
      __on ysna kindel, et me nad alb2000'sse EI pane

======================================================================

allik_wa_19990729__001:
-----------------------

pilte {elin.toonagorrschalk}-i Eesti reisist, 
illustreerides {ernst.enno} teemat ja Tartu konvendi
praegust materiaalset seisu: 

*ann____{ernst.enno} \~olimaal, imeilus
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL95
*dnn____Vironia vapp yle uste (ainult uste ylemine osa n\"aidatud)
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL60 
*don____Vironia vapp, uksed, eestseisuse laud
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL65
*dpn____Vironia vapp, used, eestseisue laud, 
    teised odavav\~oitu lauad
    __veidi kurb foto, mis teeb ilmsiks, 
     et 1999.a. Vironia C!Q!s ei ole seda j\~oukust
     mis seal oli 60 aastat varem
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL65
*fnn____v\~olvi ehk kaarelagi, n\"aidates 
    kui suured ja rasked on krohvi restaureerimise probleemid
    __kurb foto
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL83
*qnn____mitu fotot, m\"ahitud ythe paberisse, 
    ilma yksiknumriteta
    __need fotod v\~oib eirata alb2000 t\"o\"os
     __yks neist on Enno maalifoto duplikaat
     __teised on igavav\~oitu fotod
      __igav\~oitu fotode hulgas yks (igavav\~oitu) diapositiiv
*rnn____diapositiivid vastavalt nii headele kui ka igavatele fotodele
    __neid diapositiive v\~oib vist eirata alb2000
     fyysilisel kokkupanemisel, kuna skanneeritakse
     vist pimikupaberitest, mitte diapositiividest

======================================================================

allik_wa_19990802__001:
-----------------------

{elin.toonagottschalk}-i saadetis: mustvalged fotod
tema Eesti reisist, mis n\"aitavad natuke 
t\"anap\"aeva Tartu konvendi vaimsest palast:

*ann____kena, t\~osine foto eestseisuse lauast, kyljelt
    v\~oetuna, n\"aidates vappi: hea kompositsioon
    __senior toolis viroonlane (senior??), 
     teised toolid aga vakantsed
     __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80
*aon____sama teema, kuid kolme mehega, ja MITTE kyljelt; 
    kompositsioon v\~oib-olla v\"ahem \~onnestunud
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL75
*apn____sama teema, kuid kolme mehega, ja MITTE kyljelt; 
    kompositsioon v\~oib-olla v\"ahem \~onnestunud
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL65
*pnn____tudengieas viroonlased laua ymber, vist 
    {elin.toonagottschalk}-i tervitades, 
    \~olleklaasid laual, yks klaas t\~ostetud--
    kena, kaasakiskuv pilt t\"anap\"aeva tegelikkusest Laial tn
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL70
*pon____tudengieas viroonlased laua ymber, vist 
    {elin.toonagottschalk}-i tervitades, 
    \~olleklaasid laual--             
    kena, kaasakiskuv pilt t\"anap\"aeva tegelikkusest Laial tn
    __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL66====================================================================== 
 
allik_wa__20000301__001:
-----------------------

suur j\"arvepildiga kaantega fotoalbum 
yle antud {mait.ernesaks}-a poolt {toomas.karmo}-le 
__sisu veel ilma sygava analyysita
__kiire l\"abivaatamine n\"aitab: 
 * suur, puhas, korralik pimikut\"o\"o grupifotost u. 1900
  (_asutamise sygiselt????)
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL97
 * {harry.tekkel}-i pyytud kala, v\~orgus, u. 5-6 kilo
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL90
   __foto kaalu p\~ohjendus: 
    see on igati sobiv kaunistus {htekkel}-i 
    mina-vormis kirjutatud m\"alestuskildudele
 * 75.a. juubelipidustused Torontos
 * Saksamaa materjali
 * Austraalia materjali
 * {roman.toi} orelipuldil 1970
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL60
 * {tatjana.kerson}{august.kerson} 1938
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL70 
 * {august.siirak}-i matused Tallinnas
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL80 
   
======================================================================

allik_wa__20000301__002:
------------------------

  
suur kollaste kaantega fotoalbum 
yle antud {mait.ernesaks}-a poolt {toomas.karmo}-le 
__sisu veel ilma sygava analyysita
__kiire l\"abivaatamine n\"aitab: 
 * ohtralt materjale Londonist 1949, 1950
  __sealjuures: kindral Andres elavas jutuhoos
  __varahommikune tund: mehed ilma tekliteta 
  __ypris hea foto trepikojast seisvatest pidulistest, 
   kell juba 8:00 hommikul
   __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL90 
    __yks meie parimatest Londoni fotodest 
 * 1956 Kanadas vastu v\~oetakse t\"aisliikmeteks 
 * {karl.selter} kylastab Kanadat
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL93
 * {karl.selter} koos Soome ning EV Presidentidega, 
  {ks} kahjuks mitte eriti prominentne selles fotos 
  __KASUTATAV_GRAAFILINE_KAAL60 
 * [vernesaks} kui E\"US'i aukylaline E\"US-i 1972.a. 
  saja-aasta juubeli aktusel 

   


======================================================================


allik_xa_19970715__001:
-----------------------

fotokoopia kahest fotost, 1940 ja 1939. 
1940: Vlater Hiir, Juhan Piho jt, vist Juhan Piho pulmast
1939: voronuseid Korp! Endla juubel-ballis Vanemuises

--aa: 
 --PROBLMEEME: pole
 --fotod, millest need fotokoopiad tulid, oleksid ko~lblikud
  kasutamiseks

=======================================================================

allik_xa_19970715__002:
-----------------------

fotokoopiad Eestis tehtud fotodest, u. 1990

--aa:
 --PROBLEEME: ainestik osalt selge, osalt mitte; 
  kui Martini Ahermaa tehtud fotod, siis Martin saab ehk
  anda ta"iendavat infi
 --mo~ni foto vo~iks olla ko~lblik kasutamiseks

=======================================================================

allik_xa_19970715__003:
-----------------------

Stokholm 1960-11-27 Korp! Vir! 60. aastapa"eva vennastuspidu.
Nimed kenasti a"ra toodud, masinkirjas.

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_xa_19970715__004:
-----------------------

Austraalias 196-03-26. Nimed a"ra toodud. 

--aa:
 --PROBLEEME: pole

=======================================================================

allik_xa_19970715__005:
-----------------------

Saksamaal, aasta teadmata, nimed a"ra toodud. 
Foto taga tempel: "PHOTO BY KANNELAUD I.R.O. U.S. ZONE."

--aa:
 --PROBLEEME: aasta teadmata

======================================================================= 

allik_xa_19970715__005:
-----------------------

1950dlt? (Naiste kostu"u"mide ja"rgi.)

--aa:
 --PROBLEEME: aasta, asukoht teadmata; 
  nimed osalt puuduvad fototaguses tekstis. 
  Abi vo~iks vo~tta sellest, et tekstis seisab
  "Karl Linnas (s/a senior)" 

======================================================================

allik_xa__19990804__001

__fotokoopiad fotodest, kus esineb {roman.toi} 
 koos President {linnar.meri}-ga, 
 juures seletus {roman.toi} poolt
 <__TSITAAT>
 \"Uks nendest piltidest "m\~one s\~onalise" seletusega.

 Palun konsulteeri Vellot!
  

=======================================================================
raamat_aa__19301122__001:
-------------------------

__halb fotokoopia
 (_\"a\"ared osalt kadunud) 
 \"Uli\~opilaslehe numbrist pyhendatud Vironiale
 __tuli paberite hulka kui 200003~~~~ {mernesaks} 
  andis yle {tkarmo}-le pabereid {vernesaks}-a isiklikust arhiivist,
  alb2000 t\"o\"o h\~olbustamiseks

======================================================================

raamat_aa__19351122__001:
-------------------------

\"Uli\~opilaslehe nummer pyhendatud Vironiale
__faksiimile kordustrykk Torontos 1985 
__vist antud yle {martin.ahermaa} poolt {toomas.karmo}-le
 laenukorras, kui {martin.ahermaa} oli Toronto koondise 
 arhivaar, umbes 1998.a.
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_aa__19501101__001:
-------------------------

50. juubeli album 
__antud yle {martin.ahermaa} poolt {toomas.karmo}-le
 laenukorras, kui {martin.ahermaa} oli Toronto koondise 
 arhivaar, umbes 1998.a.
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR}

======================================================================

raamat_aa__19450101__001:
-------------------------

__{ferdinand.mitt}-i autobiograafia     
__antud yle {martin.ahermaa} poolt {toomas.karmo}-le
 laenukorras, kui {martin.ahermaa} oli Toronto koondise 
 arhivaar, umbes 1998.a.
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_aa__19561101__001:
-------------------------

__Vironia "Aastaraamat Nr 1" 
__laenatud {vmuikma} poolt {tkarmo}-le 
 __LAEN_tagastada_{vmuikma} 

======================================================================


raamat_aa__19611101__001:
-------------------------

__Vironia "Aastaraamat Nr 2" 
__laenatud {vmuikma} poolt {tkarmo}-le 
 __LAEN_tagastada_{vmuikma} 

======================================================================

raamat_aa__19721101__001:
-------------------------

__Vironia "Aastaramaat Nr 3"
__vist antud yle {martin.ahermaa} poolt {toomas.karmo}-le
 laenukorras, kui {martin.ahermaa} oli Toronto koondise 
 arhivaar, umbes 1998.a.
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_aa__19750101__001:
-------------------------

__Vironia "Album Vironorum"
 __meie byrokraatiakeeles alb2000 juures on see albvir1 
__antud yle {martin.ahermaa} poolt {toomas.karmo}-le
 laenukorras, kui {martin.ahermaa} oli Toronto koondise 
 arhivaar, umbes 1998.a.
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_aa__19901101__001:
-------------------------

__Vironia album "1918-1940"
 __meie byrokraatiakeeles alb2000 juures on see alb1990 
__pole kindel, kas see oli laenatud {tkarmo}-le m\~one
 teise isiku poolt, on kas see on laenatud {tkarmo} isiklikust
 kogust alb2000 toimkonnale
 __oi-oi 
  __LAEN_ebaselge 

__teine eksemplar: 
 yle antud {mait.ernesaks}-a poolt {toomas.karmo}-le
 umbes 20000301, tingimusteta 
 __see siis kuulugu Toronto Koondise arhiivi 
  __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ab__19980101__001:
---------------------

Ernst Enno, "\~Ohtulaul", kingitud Korp! Vironia 
Toronto koondisele Ilmamaa poolt
__see siis kuulugu arhiivi 
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ab__20000628__001:
---------------------

Elin Toona monograafia Ernst Enno teemal
saadetud Toronto koondisele Ilmamaalt, 
v\~oimalikult {tkarmo} kulul, v\~oimalikult vaba kingitusena
__see siis kuulugu arhiivi 
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ac__19660630__001:
-------------------------

EKL-i 50. juubeli album

__v\~oib-olla antud yle {toomas.karmo}-le umbes 20000301
 {mait.ernesaks}-a poolt kui osa {voldemar.ernesaks}-a
 p\"arandist
__see siis kuulugu arhiivi 
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ac__19600630__001:
-------------------------

{edgar.saks}-a _Aestii: An Analysis of an Ancient
European Civilization_
__kingitud {toomas.karmo}-le {ans.saks}-a poolt umbes 20000401
__see nyyd aga kuulugu arhiivi, kuna Toronto Ylikooli raamatukogu 
 on sellega varustatud 
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ac__19810630__001:
-------------------------

{edgar.saks}-a _The Estonian Vikings_
__kingitud {toomas.karmo}-le {ans.saks}-a poolt umbes 20000401
__see nyyd aga kuulugu arhiivi, kuna Toronto Ylikooli raamatukogu 
 on sellega varustatud 
 __LAEN_tagastada_{ARHIVAR} 

======================================================================

raamat_ac__19820630__001:
-------------------------

Tartu Ylikooli ajalugu (Tallinn: Eesti Raamat) 1982 k\"oide III
__laenatud {toomas.karmo} poolt alb2000 toimkonnale
 __mille materjalid niikuinii asuvad {toomas.karmo} toas 
__LAEN_tagastada_{tkarmo} 

======================================================================

tugi__19970715__001:
--------------------

1990. albumi komisjoni reklaami Vironia u"ldusele (1990-03-26)


=======================================================================

tugi__19970715__002:
--------------------

Friedrich Pokk'i kiri Uno [Koogile?] 1992-jo~ulud. 
Lubab tulevikus saata fotosid Vironia varasematest aegadest
USA idarannikul. 

=======================================================================

tugi__19970715__003:
--------------------

1992-09-16 koosoleku teada. Nimetab Tatu Heinaro ku"laska"iku.

=======================================================================

tugi__19970715__004:
--------------------

1992-07-24 koondise ringkiri. Ta"htsuseta. 

=======================================================================

tugi__19980419:
---------------

Kiri Friedrich Pokk'ilt Vello Muikmale.

=======================================================================


tugi__19980425:
---------------

Kiri Sulev[?] Suvarilt[umbes] Vello Muikmale.

=======================================================================

tugi__19980702:
---------------

vmkuikma kiri tkarmo'le, juhendustega. L\"abi t\"o\"otatud
1998-07-20umbes. Pole enam operatiivse t\"ahtsusega. 

=======================================================================

tugi__19980719__001:
--------------------

Vello albumi provisoorne siskord, leheku"lgede jaotusega.

=======================================================================


tugi__19980719__002:
--------------------

Vello tegevuskava 1998-07-19 konverentsiks (osalt la"bivo~tmata).

=======================================================================

tugi__19980719__003:
--------------------
 
Vello ma"rmked Toomas Karmo Toronto koondisele mo~eldud mustandil.

=======================================================================

tugi__19980809:
---------------

pr Gottschalki fotokoopia Edgar V. Saksa aritklist Vironia kohta:
vajab uurimist (ilmumisaasta teadmata)

=======================================================================

tugi__19980825:
---------------

ankeet (nagu fakseeritud Urmas Aavelaiule, koos lisakirjaga--
ankeet kahjuks va"ikses formaadis)

=======================================================================


tugi__19980826:
---------------

Urmas Aavelaid sidepidamisest jms

=======================================================================

tugi__19980828:
---------------

koopia ankeedist Urmas Aavelaiule--sobiv ka edaspidiseks
paljundamiseks

=======================================================================

tugi_19980921:
--------------
pr Toona-Gottschalki elulugu jms

======================================================================

tugi_19981222__01:

kirju, mis seletavad paberisaadetist ex{vm}ad{tk}@19981222:
* {harald.tamm} teatab {vm}'le, mis on saadetud fotodes
 __need on fotod, mida {tkarmo} katoligiseerib 19981222__01 viite all
* {vm} teatab {tk}-le, mis on saadetises  

=======================================================================
tugi_19990113__001:
-------------------

{leo.kuus} kirjutab {vello.muikma}-le:

a___{lk} kirjutanud M\"uncheni veedetud ajast ~1946, 
  ja {ants.elken} loobunud kavatsustest sellest ajast kirjutada
  __{lk} pala kirjaga yhes 
   __kui pala talletatud {tkarmo} poolt 2000620
    "allik__19990113__001" viite all 
b___tuletab {vm}-le meelde, et m\~oni teine artikkel alb2000
  kasuks lubatud {lk} sulest, kuid kirjutamata
c___{ilmar.kiirats}i asjus: soovitav on abikaasale kirjutada, 
  ning kysida kas {ik} lindiler\"a\"agitud m\"alestusi
  v\~oiks kasutada seoses alb2000-ga
  __m\"alestused h\~olmavad Siberis olekut
   __{ik}-l \~onnestus yle joosta punaarmeest Saksa
    v\"agedesse Velikije Luki all
d___{elias.kasak} oma eluloo kirja pannud, tahtis avaldada
  raamatuna Rootsis, kuid see \"arardus
  __nyyd siis v\~oimalik alb2000 materjal 

======================================================================

tugi_19990507__001 

__ex{leo.kuus}ad{vello.muikma}:
 selle kirjaga annab yle pala allik_aa__19990507__001 
 __kiri lyhike; operatiivset sisu pole peale vastmainitu 

======================================================================

tugi_19990630__01:
------------------

{tkarmo} vanu m\"arkmeid {tkarmo}{vmuikma}
telefonivestlusest, peetud V\"AGAV\"AGA umbkaudselt 1999-06-30 
__kui meil on \~onn kaasas, pole meil neid m\"arkmeid vaja, 
 kuna seal k\"asitletud punktid leiavad lahendamist teisi teid 


======================================================================

tugi_19990719__001: 
------------------

kiri ex{ekissa}ad{vmuikma}@19991207, 
mis \~onneks EI lisa midagi olulist tema saadetud
k\~orgekvaliteedilisele palale, 
ja selle juures ka (mitte operatiivselt t\"ahtsa sisuga)
kiri ex{vmuikma}ad{tkarmo}@19990719~ 

======================================================================

tugi_19990723__001:
-------------------

julgustandev (moraali tugevdav) kiri
ex{vmuikma}ad{tkarmo}@19990723, 
ilma operatiivse sisuta 

======================================================================

tugi_19990804__001:
-------------------

paberi kiri ex{roman.toi}ad{toomas.karmo}@19990804, 
seletades kuidas v\~oiks {rtoi} kui isiksust \"ara tuua alb2000's
(foto, yks lehekylg) 

======================================================================

tugi__19990504__001:
--------------------

__{ants.saks} annab {tkarmo}-le flopil tippimist\"oid: 
 * MALEST~1 TXT   24423 04-24-1999 14:48 MALESTUS HIIR.txt
 * VIRVIT~1 TXT   12547 04-24-1999 12:25 VIR VITAEST TEKKEL.txt
 * SANGAR~1 TXT   2379 04-24-1999 16:14 SANGAR H OUNAPUU.txt  
__{ants.saks} teatab: 
 __autraalia 13. lk pala peaaegu valmis
  __TUGI_KAAL60
 __{walter.hiir} k\"asikiri peaaegu v\~oimatu lugeda 
  __TUGI_KAAL86

======================================================================

tugi_20010607__001: 

__kontrollkomisjoni rapordid isikutelt
 * {a.arro} 
 * {a.elken}
 * {l.kuus}


TAGASI koduleheküljele