Kiirtutoriaal: kuidas toota Jade'i abil PostScript'i SGML'ist (Quick Tutorial on Using Jade to Generate PostScript from SGML)

!_panna yhte dirktooriumi k\~oik fuufuubarrbarr.sgml failid: 
 need on yldine raamistik 
 WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml, ja siis k\~oik eraldi
 peatykkide failid, nimedega nagu 
 B2b-TENN________elatud_E__aule.sgml
 CC-KNNN________ylesehitamise.sgml jne jne jne jne
 (_place into one directory all the foobar.sgml files: 
  these are the main file 
  WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml, 
  and then all the included chapter-by-chapter modules, 
  with filenames such as 
  B2b-TENN________elatud_E__aule.sgml
  CC-KNNN________ylesehitamise.sgml etc etc etc etc)        
!_kontrollida nsgml-i valideeriva parseri abil, et SGML oleks
 legaalne
 (_check with nsgmls validating parser that SGML is error-free):
 ((__TSITAAT))
  nsgmls -s -ferror.txt WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml
 ((/__TSITAAT))
 (_kusjuures -s peidab parseri toodangut, ja "-ferror.txt" 
  kirjutab h\"aires\~onumeid error.txt-nimelisse faili; 
  where -s suppreses parser output, and "-ferror.txt" writes
  all error messages to a file called error.txt) 
!_teha kindlaks, et t\"o\"ojaamal on olemas RedHat Linux'i pakendid 
 (_ensure that workstation has RedHat Linux packages) 
 * jade-1.2.1-9 (v\~oi hiljem; or later)
 * jadetex-2.7-2 (v\~oi hiljem; or later)
!_teha kindlaks, et jade on korralikult installeeritud, 
 kusjuures .bashrc peaks defineerima muutjua SGML_CATALOG_FILES
 (_ensure that jade is correctly installed, and in particular
  that .bashrc defines the variable SGML_CATALOG_FILES)
 ((__V\~OIMALIK_DEFINITSIOON__.bashrc))
SGML_CATALOG_FILES=/usr/local/sgml/catalog:/usr/doc/jade-1.2.1/doc/catalog:/usr/
doc/jade-1.2.1/dsssl/catalog:/usr/doc/jade-1.2.1/unicode/catalog:/usr/lib/sgml/s
tylesheets/nwalsh-modular/catalog:/usr/lib/sgml/stylesheets/nwalsh-modular/dtds/
html/catalog:/usr/lib/sgml/stylesheets/nwalsh-modular/html/catalog:/usr/lib/sgml
/stylesheets/nwalsh-modular/print/catalog:/usr/lib/sgml/stylesheets/nwalsh-modul
ar/test/imagelib/catalog:/usr/lib/sgml/stylesheets/nwalsh-modular/test/xml/catal
og:/usr/lib/sgml-tools/dtd/catalog:/usr/local/sgml/docbook/dtds/catalog:/usr/loc
al/sgml/docbook/sgml/catalog:/usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/catalog
:/usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/dtds/html/catalog:/usr/local/sgml/d
ocbook/style/dsssl/docbook/html/catalog:/usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docb
ook/print/catalog:/usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/test/imagelib/cata
log:/usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/test/xml/catalog
 ((/__V\~OIMALIK DEFINITSIOON__.bashrc))
!_k\"aivitada Jade'i, siis k\"aivitada jadetex'i (kolmekordselt, et 
 lehekyljenumbrid ja sisukord oleksid \~oiged), 
 siis toota PostScript'i, RTF-i ja HTML-i bash-skriptiga
 (_run jade, then run jadetex three times, to ensure correctness
  of page numbering and of the automatically generated table of
  contents, then produce PostScript, RTF, and HTML
  with the bash script)
 ((__SKRIPT))
#!/bin/bash 
jade -t tex -d /usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/print/docbook.dsl WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml
jadetex WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.tex 
jadetex WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.tex 
jadetex WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.tex 
dvips -o WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.ps WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.dvi 

jade -t rtf -d /usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/print/docbook.dsl WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml

jade -t sgml -d /usr/local/sgml/docbook/style/dsssl/docbook/html/docbook.dsl WNNN____Korporatsioon_Vironia_1900-2000.sgml
 ((/__SKRIPT))

TAGASI koduleheküljele