Korralik nimetamine peletab kaost arvutitel . . .

__n\"aiteid tyypilisest failinimest:
 NN-A-NNNN__19990805T170654Z__esmasaadetis__daniel_j____vaim.txt
 NN-A-NNNN__19990805T174151Z__saadetud_uuesti__daniel_j____vaim.txt
 __kusjuures: 
  * hoolekalt j\"algida kriipsude kasutamist: 
   __, aga ka _, ja ka ____
  * NN-A-NNNN on sorteerimise kood
   __igal palal oma enda sorteerimise kood, 
    mida ta kannab muutmatul kujul l\"abi terve 
    loomise-redigeerimise protsessi 
   __sorteerimise koodid on valitud {tkarmo} poolt 
    selle m\~ottega, et alfabeetiliselt
    sorteeritud direktooriumiloetelu failidest
    on samas j\"arjestuses kui palad ise valmislaotud albumis
  * 19990805T174151Z on antud loomise-redigeerimise juhtumi 
   ajastemp ISO (Genfi) eelistatud vormis 
   (_kellaaeg mitte Eesti ega Toronto vaid Universal Coordinated
    Time'i (UTC) j\"argi) 
   __kui sama pala saab ymber kirjutatud v\~oi redigeeritud, 
    siis tal on kaks eri faili, sama sorteerimise koodiga, 
    kuid erinevate ajastempidega 
  * saadetud_uuesti on loomise-redigeerimise juhtumi 
   mikrokirjeldus 
  * daniel_j on autor 
   __see on J\"uri Daniel
   __perekonnanimi, ja siis eesnime algust\"aht
  * vaim on pala sisu mikrokirjeldus
  * txt on faili formaadin\"aitaja
   __me peame oleme selleks valmis, et meil oleks
    v\"ahemalt j\"argmisi formaate:
    + txt: lame ("flat") ASCII (7-bittised karakterid, 
     mitte 8-bittised) 
     __meie eelistatud elektrooniline formaat
      __kusjuures Eesti t\"ahestik k\"asitletud TeXi 
       reeglite j\"argi 
       __umlaudid jne ei kuulu
        ASCII valdkonda, ja neid k\"asitleme ettevaatlikult 
        alles raamatu ladumise faasis
      __vajaduse korral
       Linuxi riistad konverteerivad TeXi koode 
       SGML ISO koodidesse, 
       ja vastupidi    
    + doc: tekstit\"o\"otleja fail, n\"ait. MS Word 
     __ohtlik, sest MS Word'i ja sarnaste riistadega on 
      keerukaid formaadiprobleeme 
     __aga vahest MS Word'i kasutamine on m\"o\"odap\"a\"asematu
      vajadus 
      __n\"aiteks kui autor on meile saatnud MS Word'i 

__failide loetelu
 20000607T214458Z, 
 (_siinjuures j\"attes v\"alja paar ebatavalist nime, 
  et meie failinimetamise tavad esineksid selgesti, 
  ilma m\"urata): 

 
NN-A-NNNN__19990805T170654Z__esmasaadetis__daniel_j____vaim.txt
NN-A-NNNN__19990805T174151Z__saadetud_uuesti__daniel_j____vaim.txt
NN-B1a-NNNN__19990504T000101Z__esmasaadetis__korp____riia_tavad.doc
NN-B1a-NNNN__19990504T000201Z__saadetud_uuesti__korp____riia_tavad.doc
NN-B3a-NNNN__19980610T010101Z__esmasaadetis__aule_o____baltikmmrs.txt
NN-B3b-NNNN__19980919T010101Z__esmasaadetis__rammo____uehtehoid_1941.txt
NN-B4b-NLNN__19990519T010101Z__esmasaadetis_inglisk__toi_a____Trnto_arstid.txt
NN-B4b-NLNN__20000214T010101Z__tk_lisas_psyhh_inglisk__toi_a____Trnto_arstid.txt
NN-B4b-NNNN__19990416T010101Z__esmasaadetis_inglisk__hess_m____mustalindi.txt
NN-B4b-NNNN__19990420T010101Z__taeiendavat_vist_inglisk__hess_m____mustalindi.doc
NN-B4b-NNNN__19990421T010101Z__saadetud_uuesti_inglisk__hess_m____mustalindi.txt
NN-B4b-NNNN__19990527T010101Z__taeiendatud_vist_inglisk__hess_m____mustalindi.txt
NN-B4b-NNNN__20000123T010101Z__esmaeestindamine__hess_m____mustalindi.doc
NN-B4b-NNQN__19990816T010101Z__esmasaadetis__must_a____Eestis_jalule.txt
NN-B4b-NNQN__19990816T010101Z__esmasaadetis__must_a____Eestis_jalule.uuencode
NN-B4b-NNQN__19991013T010101Z__taeiendatud_vist__must_a____Eestis_jalule.doc
NN-B4b-NNQN__19991013T010101Z__taeiendatud_vist__must_a____Eestis_jalule.txt
NN-B4b-NNQN__19991013T010101Z__taeiendatud_vist__must_a____Eestis_jalule.uuencode
NN-C-DNNN__19991008T010101Z__esmasaadetis__inglisk__tamm_h____tuumareak.doc
NN-C-JNNN__20000404T010101Z__esmasaadetis__kallemets_k____loomulik_jurispr.doc
NN-C-LNNN__20000526T213301Z__tk_tippis_taeiendas__elken_j____pangandus.txt
NN-C-PPNN__19990807T010101Z__esmasaadetis_vist__kung_a____Rootsi_baltipltka.doc
NN-C-PPNN__19990808T010101Z__uuesti__kung_a____Rootsi_baltipltka.doc
NN-C-PPNN__19990808T010101Z__uuesti__kung_a____Rootsi_baltipltka.txt
NN-C-PPNN__19990809T010101Z__veelkord__kung_a____Rootsi_baltipltka.txt
NN-C-TNNN__19991009T010101Z__esmasaadetis__salumets_t__Jaan_Kross.doc
NN-C-WNNN__19990927T042623Z__esmasaadetis_inglisk__daniel_o____heliloojana.txt
NN-C-YNNN__19980918T010101Z__esmasaadetis_vist__kallemets_k____akadeemilisus.uuencodezzz
NN-C-YNNN__19980919T010101Z__esmasaadetis_vist__kallemets_k____akadeemilisus.txt


TAGASI koduleheküljele