Vironia 1900-2000:
miks siis album meie 100-aasta juubeliks?

Selles albumis tahame meie öelda iseenestele ja teistele, kes meie oleme--kuidas Korp! Vironia mõte sai alguse ja arenes kuni tänaseni, kui me astume uude aastatuhandesse. Seletame, millised on meie püüdlused ja aated, kuidas meie korporatiivse kasvatuse kaudu vääristame indiviidii ja kuidas me kanname edasi seltsivendlikkust. Seletame, miks meie lipukirjaks on ühisus, kindlus ja ausus. Näitame, et need ei ole ainult vandesõnad Vironiasse astumisel: Vironia ajalugu, mida me albumi mõnesajal leheküljel püüame ära tuua, tähendab et nende sõnade mõtted on väljendust leidnud ka meie tegudes.


TAGASI koduleheküljele