Otsime mitut laadi
konkreetset abi....

(1) Juba laekunud materjalide kuhi sai 1997.a. suvekuudel osaliselt katalogiseeritud. On aga vaja katalogiseerijat, kes saaks natuke kuivavõitu, vähema tähtsusega materjali läbi töötada, peakoordinaatori vil! Toomas Karmo tööd edasi viies. Raal, mis valmistab tavalist teksti ("DOS tekstifaile" ehk "flat ASCII"--mitte Micrsoft Word ega WordPerfect) oleks kasulik, kuid mitte hädavajalik. Töö vajab 10 kuni 30 tundi, ning nõuab bilioteekari-arhivarile omast kannatlikkust.

(2) On vaja stenograafe, kes saavad arvutisse sisetada kas masinkirja või käsikirja dokumente, nendest valmistades "DOS text file" ehk "flat ASCII" faili. Tavaline tekstiprotsessor, nagu Word või WordPerfect, ei ole siin vajalik--piisab millisast arvutist, mille peal jookseb vaid DOS-editor. On mitu stenograafilisi ülesandeid, mahuga 5 tundi kuni võib-olla 50 tundi.

(3) Igasugune autorlus on teretulnud. (Aga loomulikult!)


TAGASI koduleheküljele